W logistyce najistotniejsze są te właściwości opakowania, które są związane z przemieszczaniem danego produktu oraz z utylizacją wykorzystywanych wielokrotnie opakowań.

Opakowanie jest nieodłącznym elementem każdego produktu. Ma do spełnienia wiele funkcji: zabezpiecza produkt przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, jest nośnikiem informacji, poprzez charakterystyczną formę utożsamia produkt z daną marką, zachęca potencjalnego nabywcę do zakupu, ułatwia transport i przechowywanie. W logistyce najistotniejsze są te właściwości opakowania, które są związane z przemieszczaniem danego produktu oraz z utylizacją wykorzystywanych wielokrotnie opakowań.

W dziedzinie opakowań konieczne jest stworzenie pewnych standardów, które pozwolą na unifikację poszczególnych przesyłek. Umożliwia to efektywniejszą konsolidację przesyłek oraz pełniejsze wykorzystanie jednostek transportowych. Takim standardem stały się już np. europalety oraz kontenery morskie. Ich zastosowanie znacznie usprawnia transport i magazynowanie i nie powoduje powstawania odpadów, ponieważ mogą być one wielokrotnie używane. Jednak takie uniwersalne rozwiązania nie zawsze spełniają wymagania, jakie stawia transport specyficznych produktów. Potrzebne stają się wtedy nowe rozwiązania, pozostające jednak w pewnej relacji do już istniejących.
Takich nowych sposobów opakowania wymaga również transport kawy. Istnieje już nawet rozwiązanie, które aspiruje do roli standardu w tej dziedzinie, czas pokaże czy zostanie ono przyjęte przez branżę zajmującą się handlem i dystrybucją palonej kawy. Pomysłodawca jest nawet gotowy udzielać bezpłatnych licencji, aby jak najszybciej rozpowszechnić ten system. Na czym polega innowacyjność tego rozwiązania? Nie jest ono w swojej istocie żadną rewolucją w dziedzinie opakowań, a jedynie dostosowaniem istniejących systemów do specyfiki transportu kawy. Składa się z plastikowej skrzynki, którą można złożyć (Faltbox) oraz plastikowej tacki (Tray). Wykorzystując je można tworzyć mniejsze lub większe pakiety zawierające paczki palonej kawy.
Jednostkowe opakowania kawy charakteryzują się dużą stabilnością dzięki zastosowaniu opakowania typu "sandwich", tzn. paczki z kawą są umieszczone na jednej tacy, a następnie przykrywane drugą. Na brzegach tacki znajdują się specjalne oczka na taśmę zabezpieczającą, którą owija się taką "kanapkę", tworząc jednostkowe opakowanie. Poszczególne pakiety można potem układać jedną na drugą lub kłaść na plastikowe box'y. Specjalne ożebrowanie tacek i dekli skrzynek zabezpiecza przed ześlizgiwaniem i wyginaniem się opakowań. Na bokach tacek znajdują się miejsca na etykiety kodowe, umożliwiające identyfikację poszczególnych przesyłek. Takie proste rozwiązanie pozwala na wielokrotne wykorzystanie tych samych opakowań, natomiast możliwość złożenia skrzynek i stosunkowo niewielkie wymiary tacek pozwalają na transport zwrotny z minimalnym wykorzystaniem przestrzeni ładunkowej. Wymiary skrzynek wynoszą 600x400x320 mm, co pozwala na paletyzowanie większych partii towaru (europaleta ma wymiary 1200x800 mm, tak więc możliwe jest ułożenie na palecie czterech skrzynek na jednym poziomie). Tacka nie wystaje poza obręb skrzynki, dzięki czemu przy paletyzowaniu możliwe są dowolne kombinacje rozmieszczenia pojedynczych pakietów. Pomyślano również o zabezpieczeniu przed kradzieżą i zdekompletowaniem, każdy pakiet można zaplombować, co znacznie usprawnia kontrolę przy załadunku i rozładunku.
Za zastosowanie takiego typu systemu do transportu kawy przemawia kilka istotnych argumentów: obniżka kosztów ponoszonych na opakowanie; wysoka trwałość opakowań wynikająca z rodzaju użytego materiału; niewielka uciążliwość przy transporcie opakowań zwrotnych. Jeżeli uwzględnimy jeszcze ekologiczne aspekty przemawiające za zastosowaniem plastikowych opakowań zwrotnych, proponowane rozwiązanie jest godne naśladowania również przez przedsiębiorstwa z innych branż.