Pod koniec 2000 roku firma Wandalex-ZUT podjęła się kolejnego trudnego zadania: otrzymała zlecenie z firmy POZMEAT na wykonania linii do transportu puszek konserw w jej nowoczesnym zakładzie pod Poznaniem. Linia miała rozpoczynać się urządzeniem myjącym na poziomie 1 piętra, a kończyć urządzeniem napełniającym puszkę farszem na poziomie parteru i być w pełni automatyczna.

Linia musiała spełniać następujące kryteria: materiał konstrukcyjny ze stali nierdzewnej, tworzywa z atestami dopuszczającymi pracę w produkcji spożywczej, całość przystosowana do dezynfekcji środkami czystości i płukania wodą. Należało również uwzględnić różne szerokości puszek, oraz obrót i ocieknięcie puszki po opuszczeniu myjni, a transport na poziomie parteru miał być tak umieszczony, aby nie kolidował z innymi urządzeniami i procesami produkcji.

Koncepcja transportu puszek została opracowana na bazie czterech przenośników taśmowych z trzema łukami, dwóch przenośników magnetycznych i łuku przenośnika płytkowego.
Trasa przebiega następująco:
Puszka opuszcza myjnię w pozycji do góry dnem, następnie prostym odcinkiem przenośnika taśmowego dojeżdża do przenośnika pionowego magnetycznego. Przenośnik magnetyczny łączy poziomy piętra i parteru. Na przenośniku tym następuje odwrócenie puszki o 1800 tak jak ona będzie napełniana. Z przenośnika magnetycznego odbierana jest przez przenośnik taśmowy podwieszony do sufitu na wysokości około 5 metrów. Przenośnikami taśmowymi podwieszonymi na odcinku kilkudziesięciu metrów z wykorzystaniem łuków puszka wędruje do kolejnego pionowego przenośnika magnetycznego. Przenośnikiem magnetycznym jest przetransportowana na wysokość odpowiadającą wejściu do maszyny faszerującej. Do tej maszyny doprowadza puszkę łuk transportera płytkowego, który jest ostatnim elementem w ciągu przenośników. Ciekawymi rozwiązaniami są tu pionowe przenośniki magnetyczne, w których jak sama nazwa wskazuje wykorzystano magnesy. Są to specjalne wyprofilowane magnesy stałe, umieszczone na przenośniku, które zapewniają pewny, a jednocześnie prosty sposób na przetransportowanie metalowych przedmiotów w kierunku pionowym po poruszającej się taśmie.

Problem ociekania wody został rozwiązany w dwojaki sposób. Pierwszy za pomocą przemieszczania się puszki w pozycji do góry dnem po przenośniku taśmowym gdzie woda ma czas ocieknąć. Drugim sposobem było umieszczenie specjalnych dwóch dysz ze sprężonym powietrzem, które obsusza ścianki puszki. Zróżnicowane rozmiary puszek regulowane są za pomocą odpowiednio wykonanych prowadnic z możliwością regulacji w żądanym zakresie.

Osobnym aspektem było wykonanie instalacji elektrycznej i sterowania. Szafa sterownicza osadzona zastała na tzw. półpiętrze technicznym, w którym znajduje się "serce" sterowania większości urządzeń w tym nowoczesnym zakładzie z dala od linii produkcyjnych. Okablowanie zostało umieszczone w rurkach z tworzywa w kolorze przenośników, co zapewnia estetyczny wygląd, chroni przed kurzem i wodą spełniając surowe normy bhp i weterynaryjne. Okablowanie zawiera także dodatkowe pary wolnych żył, aby w przyszłości móc ewentualnie rozbudować sterowanie lub na wypadek awarii. Na końcu linii przy automacie do napełniania farszem puszek został umieszczony pulpit sterowniczy wodoszczelny wyposażony w prostą automatykę "załącz / wyłącz" oraz przyciski do uruchamiania sygnalizacji akustycznej (brzęczyk) i optycznej (lampka). Pulpit zabezpieczony jest przed ingerencją osób nie uprawnionych kluczykiem załączającym zasilanie. Sterowanie to służy do włączania i sterowania linią z poziomu osoby nadzorującej pracę maszyny faszerującej, oraz do odpowiedniego poinformowania osób znajdujących się na piętrze o ewentualnym zatrzymaniu i uruchamianiu linii.

Dużym sukcesem konstruktorów biura projektowego zakładu w Zgierzu było zminimalizowanie oferty cenowej sterowania. Przez odpowiednie dobranie prędkości poszczególnych odcinków przenośników uzyskano płynność przepływu puszek między myjnią a automatem do faszerowania mimo, iż obydwa urządzenia różniły się wydajnością. Było to możliwe dzięki doborowi odpowiednich przekładni i zróżnicowania wydajności przenośników, bez użycia falowników i dodatkowego sterowania.