Linia do pakowania zbiorczego puszek, opakowań szklanych i z tworzyw sztucznych.

Pakowanie zbiorcze odbywa się przez ustawienie zestawów na tackach lub owinięcie folią z tworzywa sztucznego i obkurczenie folii w tunelu grzejnym, stanowiącym integralną część maszyny.
Zestawy owijane folią mogą być ustawiane na tackach lub na płaskich podkładkach tekturowych. Maszyny w wersji jednotorowej mogą pracować z wydajnością 18 do 70 opakowań zbiorczych/min., a w wersji dwutorowej - z wydajnością 90 do 140 opakowań zbior-czych/min.
Maszyna jest sterowana za pomocą kilku przycisków oraz dotyku palcem odpowiednich funkcji na ekranie monitora, który jest zamontowany na odchylnym ramieniu. Wszystkie parametry elektryczne maszyny mogą być nastawiane w podobny sposób poprzez ekran monitora.
W razie wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w pracy maszyny, ich przyczyna jest podawana otwartym tekstem w wybranymnym języku na ekranie monitora. Dostęp do ważniejszych funkcji jest chroniony za pomocą hasła, znanego tylko upoważnionym osobom.