Od dnia 22 lipca obowiązują nowe dodatkowe wymagania weterynaryjne dla zakładów przetwórstwa produkujących potrawy i konserwy mięsne. Dotyczą one m.in. warunków produkcji a także znakowania opakowań.

Nowe wymagania weterynaryjne określone zostały w rozporządzeniu ministra rolnictwa
z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla
produktów mięsnych oraz innych produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku (Dz.U. nr 160, poz. 1673.

Rozporządzenie określa zasady usytuowania pomieszczeń w zakładzie produkującym konserwy mięsne, ich wyposażenia oraz ustala kryteria, w oparciu o jakie powinno być badane mięso. Rozporządzenie określa również sposób znakowania i pakowania tych produktów. Znakowanie polega na naniesieniu znaku weterynaryjnego bezpośrednio na produkty mięsne, a w przypadku gdy produkty te są umieszczone w opakowaniu jednostkowym – na to opakowanie lub etykietę.
W przypadku gdy jednostkową porcję sprzedaży stanowią produkty mięsne, które są jednocześnie w opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zbiorczym, wystarczające jest oznakowanie opakowania zbiorczego, zaś gdy produkty mięsne oznakowane znakiem weterynaryjnym są umieszczane w opakowaniu transportowym, znakuje się również to opakowanie.


Źródło: ''