Europejskie potrzeby na opakowania (butelki) z PET do różnych napojów w Europie wskazują w ostatnich piecu latach stałą tendencję wzrostową o blisko 5-9% rocznie. Obecnie ocenia się, że w Europie w 2012 roku potrzeby na butelki jednorazowe będą wynosiły 4,5 mld sztuk.

Nowe gatunki PET oraz odpowiednia dla różnych napojów barierowość opakowania powoduje, że opakowania z PET wypierają z zastosowań szklane butelki zwrotne. PET w tych zastosowaniach stanowi barierę dla powietrza i firmy przemysłu mleczarskiego widzą nowe możliwości zastosowań PET do pakowania jogurtu, mleka i ich przetworów witaminizowanych w nowe lekkie i tańsze od innych opakowań butelki i pojemniki. Przewiduje się również znaczy wzrost potrzeb na butelki do piwa a dzięki zastosowaniu nowoczesnego aseptycznego procesu napełniania i barierowości butelek na tego typu opakowania przewidywany jest w Europie największy wzrost potrzeb.

Poniżej przedstawiono wzrost (mld sztuk) zapotrzebowania na butelki z PET w zależności od zastosowań.Żródło: European Plastics News
Źródło: ''