Zakłady RPC Cresstato z powodzeniem zakończyły pierwszą próbną produkcję całkowicie biodegradowalnej oprawki do szminki. Projekt ten - wykorzystujący ten sam polimer z którego wcześniej formowano puderniczki - stanowi znaczący przełom w produkcji opakowań do kosmetyków.

Do wyrobu opakowania wykorzystano PHA, polimer wytwarzany z cukrów i olejów organicznych, który rozkłada się w glebie, kompoście, oczyszczalniach ścieków oraz wodzie rzecznej i morskiej, Jedynymi produktami powstającymi podczas rozkładu są dwutlenek węgla i woda, a ponieważ są one potrzebne do wytwarzania PHA, cykl życia produktu stanowi w istocie obieg zamknięty.

Tworzywo PHA, chociaż w procesie formowania zachowuje się generalnie jak polimery wytwarzane na bazie paliw kopalnych, ma mniejsze „okno” produkcji. Powstałe po formowaniu elementy okazują się, jak dotąd, dużo bardziej stabilne w wysokiej temperaturze niż lepiej nam znany biodegradowalny polimer PLA, co świadczy o przydatności PHA na rynku opakowań do kosmetyków.

W oprawce do szminki wykorzystano opatentowany przez RPC mechanizm Revolve, oparty na oryginalnej konstrukcji teleskopowej. Dzięki temu oprawkę, włącznie ze zdobioną nasadką i podstawą, można wytwarzać z zaledwie czterech formowanych elementów i z jednego materiału zamiast, jak dotąd, z pięciu części wymagających kilku różnych materiałów. Prace nad oprawką do szminki rozpoczęły się po udanym formowaniu kompletnej puderniczki z zakręcanym wieczkiem.

„Potrzebne było duże doświadczenie w dziedzinie formowania, aby rozwiązać nieznane wcześniej problemy, które powstały podczas formowania tego nowego, innowacyjnego materiału” - zauważył John Birkett, kierownik projektu w RPC Cresstale. „Zakończona sukcesem produkcja z PHA dowodzi, że całkowicie biodegradowalne opakowania do kosmetyków mogą stać się rzeczywistością.

Źródło: RPC Group
Źródło: ''