Ministerstwo Środowiska opublikowało poradniki gospodarowania odpadami, które mają ułatwić samorządom konstruowanie planów gospodarki odpadami na wszystkich szczeblach.

Poradnik - wojewódzkie plany gospodarki odpadami (dokument końcowy)
16.10.2002, format PDF 9,75 MB

Poradnik - powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami (dokument końcowy)
16.10.2002, format PDF 9,60 MB
Źródło: ''