Według GUS, w połowie 2000 r. najbardziej liczna była grupa producentów opakowań drewnianych (3850)

Produkcją papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury zajmowały się 1484 podmioty, a produkcją opakowań z tworzyw sztucznych - 2836 firm. Zdecydowanie mniej liczna jest grupa producentów pojemników metalowych (332) i opakowań z metali lekkich (76). Produkcja sprzedana opakowań z tworzyw sztucznych zwiększyła się w ubiegłym roku do 186 tys. ton (ze 157 tys. w 1998 r.). Spadła produkcja sprzedana opakowań z blachy ocynkowanej (do 92 tys. ton w 1999 r.) oraz opakowań i pojemników metalowych: ze 188 tys. ton do 174 tys. ton, co - jak komentują producenci - jest m. in. skutkiem zastępowania niektórych opakowań metalowych pojemnikami z tworzyw sztucznych. Na podobnym poziomie utrzymuje się od kilku lat produkcja opakowań szklanych (ok. 900-920 tys. ton rocznie).
Źródło: ''