Pierwszego dnia targów Packaging Innovations, 4 kwietnia 2017 r., ogłoszone zostały wyniki pionierskiego rankingu wiodących firm opakowaniowych w Polsce.

Ranking wiodących firm opakowaniowych w Polsce

Ranking przygotowany został przez Polską Izbę Opakowań, Bank Zachodni WBK oraz firmę Bisnode

Główne kryterium oceny stanowiła dynamika rocznych przychodów ze sprzedaży za ostatnie dwa okresy sprawozdawcze oraz osiągnięty zysk z prowadzonej działalności (na poziomie wyniku netto).

Najbardziej dynamicznie rozwijające się firmy podzielono na 3 kategorie. Zestawienie 3 pierwszych miejsc wygląda następująco:

 

W kategorii - duże firmy (sprzedaż większa niż 200 mln PLN):

  1. Miejsce: Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o.; dynamika sprzedaży 153% (opakowania z tworzyw sztucznych)    
  2. Miejsce: FLEXPOL Sp. z o.o.; dynamika sprzedaży 118,9% (opakowania z tworzyw sztucznych)
  3. Miejsce: AMCOR TOBACCO PACKAGING POLSKA Sp. z o.o.; dynamika sprzedaży 118,8% (opakowania z papieru i tektury)

W kategorii - średnie firmy (sprzedaż w przedziale 40-200 mln PLN):

  1. Miejsce: ABCAN Sp. z o.o; dynamika sprzedaży 407% (opakowania z metali)
  2. Miejsce: AR CARTON KRAKÓW Sp. z o.o.; dynamika sprzedaży 151% (opakowania z papieru i tektury)
  3. Miejsce: MARPOL S.A.; dynamika sprzedaży 139 % (opakowania z tworzyw sztucznych)

W kategorii - mniejsze firmy (sprzedaż w przedziale 10-40 mln PLN):

  1. Miejsce: NOVO PAK Sp. z o.o.; dynamika sprzedaży 266% (opakowania z tworzyw sztucznych)    
  2. Miejsce: FONTE Sp. z o.o.; dynamika sprzedaży 198% (opakowania z tworzyw sztucznych)    
  3. Miejsce: ARPACK POLSKA SP. z o.o.; dynamika sprzedaży 139% (opakowania z tworzyw sztucznych)

 

Badaniu poddano łącznie 1500 firm ściśle związanych z branżą opakowań.