BSC Drukarnia Opakowań S.A., jeden z liderów wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku opublikowała wyniki finansowe za I kw. 2011 roku. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 28 806 tys. zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (22 538 tys. zł) oznacza wzrost o 28 proc. Zarząd Spółki podtrzymuje prognozy wyników finansowych na 2011 rok.

Rośnie dynamika przychodów BSC Drukarnia Opakowań S.A.
WYNIKI FINANSOWE

Zysk operacyjny poznańskiej Spółki w I kw. 2011 roku wyniósł 4 214 tys. zł, zysk EBITDA został wypracowany na poziomie 5 693 tys. zł, z kolei zysk netto osiągnął wartość 3 740 tys. zł.

- Nieznaczny spadek wyników to efekt wzrostu cen kartonu oraz występujących zdarzeń jednorazowych w I kwartale 2011r. W raportowanym okresie odnotowaliśmy niższy niż przed rokiem dodatni bilans kursowy. Ponadto ponieśliśmy dodatkowe koszty związane likwidacją budynków pod rozbudowę Spółki – powiedział Janusz Schwark, Prezes Zarządu BSC Drukarnia Opakowań S.A.

Spółka podtrzymuje opublikowane w listopadzie 2010 roku prognozy finansowe na 2011 rok. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosną o 10 proc. do kwoty 110 mln zł, EBITDA osiągnie poziom 25,3 mln zł, natomiast zysk netto wyniesie 15,1 mln zł. Przedstawiona prognoza uwzględnia planowany rozwój rynku opakowań papierowych i kartonowych na poziomie 20 proc. rocznie do 2013 roku.

- Spółka sukcesywnie się rozwija, stale powiększając portfel klientów. Ponadto zauważamy głębokie ożywienie na rynku opakowań. Zakładając utrzymanie rosnącej koniunktury, jestem przekonany, iż podobnie jak w 2010 roku, uda nam się zrealizować zakładane prognozy – dodaje Janusz Schwark.

BIEŻĄCA ORAZ PRZYSZŁA DZIAŁALNOŚĆ


Istotnym elementem przyjętej strategii rozwoju poznańskiej firmy będą inwestycje w segmencie wysokomarżowych opakowań Premium, przeznaczonych dla producentów towarów luksusowych, takich jak kosmetyki, słodycze i alkohole. W ramach pozyskanego kapitału Spółka rozbuduje zakład oraz park maszynowy.

BSC Drukarnia Opakowań S.A. stopniowo umacnia swoją pozycję na rynku dostawców opakowań z tektury i papieru. Rozszerza współpracę z dotychczasowymi partnerami, m.in. z holenderską firmą Vink Packaging w zakresie produkcji opakowań do poczęstunku na pokładach samolotów. Kilka dni temu przedłużyła umowę na produkcję opakowań dla firmy Nutricia (koncern Danone) oraz Kraft Foods, a także rozpoczęła współpracę z Miraculum - spółką giełdową, działającą na rynku kosmetycznym.


DEBIUT GIEŁDOWY

Na początku roku, 4 stycznia 2011 roku, Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach oferty publicznej sprzedała 3 mln akcji serii H, z których uzyskała 52,5 mln zł. Kurs otwarcia w dniu debiutu wzrósł o 1,14 proc. w stosunku do ceny emisyjnej (17,50 zł).

Uzyskane w ramach emisji akcji środki Spółka przeznaczy na zakup drukarni fleksograficznej specjalizującej się w produkcji etykiet samoprzylepnych oraz modernizację firmy zależnej BSC Etykiety w zakład produkujący opakowania i ulotki farmaceutyczne. Niewielką część funduszy przeznaczy na inwestycje w segmencie premium.


Źródło: ''