Rynek opakowań zaliczany jest do dziesięciu największych na świecie rynków branżowych. Największą pozycję stanowią opakowania do żywności.

O wielkości tego rynku informuje ilość i wartość materiałów zużytych do produkcji opakowań. Przewiduje się, że do końca 2001 ilość tworzyw sztucznych zużywanych do produkcji opakowań żywności wzrośnie do 6,5 milionów ton, a ich wartość do 23,2 mld dolarów. Wiąże się to ze światową tendencją jak najlepszego zaprezentowania towaru. Tworzywa sztuczne pozwalają nie tylko na przedłużenie okresu trwałości artykułów żywnościowych, ale także na efektowne wyeksponowanie ich świeżości i jakości. Role te spełniają zwłaszcza folie nowych generacji - miękkie, przezroczyste i ekologiczne. Drugą pozycję wśród materiałów stosowanych w prodkcji opakowań produktów spożywczych stanowią wyroby z o paoieru i tektury.
Do końca 2001 roku wartość tego typu komponentów wykorzystanych w produkcji wyniesie 8,2 mld dolarów, a ilość 4 miliony ton.
Ostatnie na tej liście są opakowania metalowe i szklane. Wartość zużytego materiału szacuje się na 1,6 mld dolarów, natomiast ilość na 5,9 milionów ton.