Konsumenci w zakresie opakowań tworzywowych preferują tzw. sztywne opakowania tworzywowe (Rigid plastics). Gwarantują one bezpieczeństwo produktu i długi okres przydatności do spożycia np. produktu spożywczego. Poniżej zestawiono podstawowe dane na temat rynku sztywnych opakowań tworzywowych w porównaniu do pozostałych typów opakowań.


Wskaźniki wzrostu wykorzystania poszczególnych rodzajów materiałów na opakowania


Udziały poszczególnych materiałów w rynku światowym opakowań w 2006 roku


Produkty opakowywane w sztywne opakowania tworzywowe

Źródło: AMI Consulting, Rexam, PIRA
Źródło: ''