Podstawowe dane w zakresie wartości rynku, analizy regionalnej, materiałowej oraz prognozy trendów rozwojowych na rynku opakowań w Europie.

1. Wartość Europejskiego rynku opakowań w Europie szacuje się na 127 miliardów dolarów

2. Analiza regionalna rynku opakowań w Europie


Rys. 1. Wykres udziału poszczególnych regionw Europy w produkcji opakowań
3. Analiza materiałowa rynku opakowań w Europie

Materiał Udział procentowy
Papier 42
Tworzywa sztuczne 36
Metal 14
Szkło 8
TOTAL 100


Rys. 2. Wykres udziału poszczególnych materiałów stosowanych na opakowańia w Europie
4. Analiza europejskich sektorów rynku opakowań


Rys. 3. Wykres udziału poszczególnych sektorów opakowań w Europie
5. Trendy rozwojowe rynku opakowań w latach 1998-2008 – Szacowany wzrost na rynku (1.2%)


Tabela. 4. Trendy rozwojowe rynku opakowań w Europie


Rys. 4. Wykres trendów rozwojowych opakowań w Europie
Opracowanie własne na podstawie doniesień producentów opakowań: Redakcja www.opakowania.com.pl