Zestawiono najważniejsze dane ilościowe, statystyczne i rodzajowe, dotyczące rynku opakowań żywności na świecie

1. Analiza geograficzna rynku opakowań żywności:


Rys. 1. Udziały poszczególnych regionów świata w produkcji opakowań żywności
2. Analiza rodzaju opakowywanych produktów żywnościowych wg kategorii na świecie:


Rys. 2. Udziały poszczególnych rodzajów produktów żywnościowych opakowywanych na rynku światowym
3. Udziały procentowe poszczególnych rodzajów materiałów stosowanych na świecie na opakowania żywności:


Rys. 3. Udziały poszczególnych materiałów na opakowania żywności na świecie
4. Przewidywany rozwój rynku opakowań żywności naświecie - Trendy na lata 2004-2008 -Przewidywany wzrost rynku opakowań żywności (5%):


Rys. 4. Rozwój rynku opakowań żywności na świecie
Opracowanie własne na podstawie doniesień producentów opakowań:
Redakcja www.opakowania.com.pl