Stora Enso została uhonorowana tytułem „Lidera Przemysłu 2018” w corocznym rankingu Sustainable Brand Index B2B – najważniejszym raporcie badawczym w Skandynawii, uwzględniającym przedsiębiorstwa, które wdrażają politykę zrównoważonego rozwoju i działają w trybie B2B (business-to-business). Znalazło się w nim ponad 100 firm, reprezentujących kilkanaście gałęzi szwedzkiego przemysłu.

Stora Enso: „Lider Przemysłu 2018” w szwedzkiej części rankingu Sustainable Brand Index B2B

Według decydentów z tego kraju, koncern Stora Enso jest w mijającym roku najbardziej proekologicznym brandem B2B w szwedzkim przemyśle. Badanie Sustainable Brand Index B2B analizuje postrzeganie działań proekologicznych największych szwedzkich marek B2B przez osoby podejmujące kluczowe decyzje w swoich firmach. Biorąc pod uwagę wszystkie przedsiębiorstwa uwzględnione w raporcie, Stora Enso zajęła we wspomnianym rankingu drugie miejsce.

- „Jako firma wdrażająca politykę zrównoważonego rozwoju w bieżącej działalności, niezwykle cenimy sobie to wyróżnienie. Nasz biznes bazuje na stałym wychodzeniu naprzeciw oczekiwaniom klientów względem produktów proekologicznych. Zastępując surowce kopalne nowymi rozwiązaniami odnawialnymi, pomagamy w globalnym przejściu od świata konsumującego duże ilość paliw kopalnych do przyszłości opartej w dużej mierze na bioekonomii” – mówi Ulrika Lilja, wiceprezes zarządu Stora Enso ds. komunikacji.

Noel Morrin, wiceprezes firmy odpowiedzialny za realizacje polityki zrównoważonego rozwoju, dodaje:

- „Jesteśmy szczęśliwi widząc, że podejmowane przez nas, ambitne działania w zakresie polityki proekologicznej są dostrzegane i doceniane przez rynek. Priorytetem Stora Enso jest zapewnienie, że nasze rozwiązania bazujące na surowcach odnawialnych powstają w zgodzie z polityką zrównoważonego rozwoju. Wyróżnienie to motywuje nas jednocześnie do dalszej, wytężonej pracy, której celem jest świat o jak najniższym poziomie tzw. śladu węglowego”. 

 

Dowiedz się więcej o Stora Enso

 

Źródło: Stora Enso