Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań zaprasza na seminarium w dniu 18 marca 2010 roku o godz. 10.30. Przedmiotem seminarium będzie internetowy System Wspomagania Doboru Opakowań świeżych owoców i warzyw.

System Wspomagania Doboru Opakowań świeżych owoców i warzyw.
Punktem wyjścia jest stosowanie prawidłowych metod pakowania świeżych owoców i warzyw, preferowanych przez odbiorców rynkowych oraz oznakowania logistyczne towaru. Czynniki te mają znaczący wpływ na opłacalny eksport i sprzedaż krajową, a w konsekwencji - na rozwój polskiego ogrodnictwa oraz branży opakowaniowej.

Zadaniem Systemu Wspomagania Doboru Opakowań (SWDO) jest także usprawnianie nawiązywania kontaktów i przepływu informacji pomiędzy plantatorem (dostawcą rynkowym pakowanych świeżych owoców i warzyw) a rynkowym odbiorcą towaru oraz producentem opakowań i przewoźnikiem towaru.

Na seminarium zapraszamy grupy i organizacje producentów owoców i warzyw, firmy zajmujące się handlem hurtowym oraz eksportem świeżych owoców i warzyw (w tym przedstawicieli rynków hurtowych) oraz producentów i dostawców opakowań. Oczekujemy również obecności przedstawicieli Resortu Rolnictwa i przedstawicieli Związku Sadowników RP. Celem otwartej dyskusji nad systemem SWDO będzie sformułowanie wniosków istotnych dla usprawniania systemu i zwiększania eksportu polskich owoców i warzyw na chłonne rynki europejskie, z korzyścią dla producentów i dostawców opakowań.

Seminarium odbędzie się w siedzibie Ośrodka, 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11 (Sadyba). Mapa dojazdowa znajduje się na witrynie www.cobro.org.pl, a do dyspozycji uczestników seminarium jest parking COBRO.

Program seminarium
"Jak pakować świeże polskie owoce i warzywa wprowadzane do wielkotowarowego obrotu rynkowego za granicą i w kraju?"

Opracowano na podstawie realizowanego przez cobro projektu pl0015 „Opakowanie jako czynnik gospodarczego rozwoju regionu i poprawy ochrony zasobów naturalnych”

Warszawa, 18 MARZEC 2010
Prowadzący seminarium dr inż. Andrzej Hejduk
Otwarcie Seminarium Godz. 10.30

Godz. 10.30 - 11.00
Problemy pakowania świeżych owoców i warzyw
1.Podstawowe informacje o polskiej branży ogrodniczej
2.Eksport polskich owoców i warzyw oraz sprzedaż krajowa

Godz. 11.05 - 11.50
Internetowa infrastruktura wspomaga przygotowanie produktów do wielko-towarowego obrotu rynkowego
1.Dobór sposobu pakowania zgodnie z wymogami i oczekiwaniami wielkotowarowej gospodarki
2.Wspomaganie współpracy potencjalnych partnerów (dostawcy i odbiorcy towaru, producenta/dostawcy opakowań oraz usługodawcy Logistyki, Transportu i Spedycji) podczas przygotowania i wprowadzania do łańcucha dystrybucji jednostek ładunkowych (paletowych).
3.Projekt PL0015

Godz. 11.55 - 13.00
Platforma wspomagania doboru opakowań (prezentacja z dyskusją)
Funkcjonalność platformy:
1. Biznesowi użytkownicy platformy:
- dobór sposobu pakowania (raport sposobu pakowania)
- współpraca partnerów, systemowe wsparcie nawiązywania kontaktu - ogłaszanie ofert i zapytań ofertowych
- bezpieczeństwo sieciowe i ochrona przed złą konkurencją
2. Systemowi użytkownicy platformy i konsultanci (badania nad pakowaniem świeżych produktów ogrodniczych i wprowadzaniem do łańcucha dystrybucji, doradztwo):
- Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań COBRO w Warszawie
- Instytut Logistyki i Magazynowania ILiM w Poznaniu
- norweski Instytut Badawczy STO oraz organizacja opakowaniowa DNE w Oslo
- polskie zrzeszenia/organizacje plantatorów
3.Instytucjonalni użytkownicy (odbiorcy okresowych raportów): gminne, powiatowe i regionalne jednostki administracji publicznej i samorządowej jako podmioty wspierające rozwój lokalnej branży ogrodniczej, opakowaniowej i usług LTS - czynników istotnych dla rozwoju gospodarczego regionu

Godz. 13.00 - 13.45
Przerwa na obiad

Godz. 14.00 - 16.00
System Wspomagania Doboru Opakowań (prezentacja z dyskusją)

Godz. 16.00
Podsumowanie i zamknięcie seminarium.

Zapraszamy.
Źródło: ''