Korzystna koniunktura na rynku opakowaniowym i logistycznym sprzyja dynamicznemu rozwojowi tych branż. Odpowiedzią na zwiększone zapotrzebowania rynku na nowoczesne rozwiązania opakowaniowe i logistyczne są poznańskie targi TAROPAK.

TAROPAK - sukces w dobrym opakowaniu.

W dniach 13-16 września odbędzie się 27. edycja największych targów branży opakowaniowej i logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej, cieszących się dużym zainteresowaniem szerokiego grona profesjonalistów z całego świata.

Dynamiczny rozwój branży opakowaniowej i logistyki
Od prawie dwudziestu lat Polska jest jednym z największych rynków opakowań w Europie. Przemysł opakowaniowy wyposażony jest w nowoczesne środki produkcji i wykorzystuje najnowsze technologie, na co mają wpływ m.in. przyznawane fundusze unijne. Dzięki temu polski rynek opakowań bardzo dynamicznie się rozwija. Ogólny tonaż produkowanych opakowań wzrósł z 1,3 mln ton w 1998 r. do 3,8 mln ton w 2008 roku, osiągając blisko trzystuprocentową dynamikę wzrostu. Kolejne dwa lata również charakteryzowały tendencje rozwojowe, co sprzyja rozbudowie i unowocześnieniu potencjału produkcyjnego.
Dzięki temu oferta zlokalizowanego w Polsce przemysłu opakowań jest w pełni konkurencyjną na rynkach zagranicznych. Aktualnie w Polsce na przemysł opakowań składa się ok. 4, 3 tys. liczących się na rynku firm. Wśród tej liczby ok. 2,3 tys. to producenci, ok. 1,2 tys. to firmy świadczące usługi opakowaniowe lub obsługujące przemysł opakowań oraz ok. 800 to firmy zajmujące się dystrybucją. Najwięcej firm produkuje opakowania z tworzyw sztucznych. Na drugim miejscu są producenci opakowań z papieru i tektury. Jednak coraz większą popularnością cieszą się także ekologiczne opakowania biodegradowalne.

Współcześnie opakowania stały się nieodłącznym elementem codziennego życia. Dlatego rynek opakowań jest mocno powiązany z rynkiem w ogóle. Ocenia się, że średnio 2% wartości towarów pojawiających się na rynku przypada na opakowania. Zaś w przemysłach wymagających intensywnego pakowania (przetwórstwo żywności, produkcja napojów) udział ten wynosi 7-8%. Obecnie opakowania, mają za zadanie nie tylko chronić produkt, ale także zapewnić jego trwałość w dłuższym okresie czasu oraz być przyjaznym dla środowiska. Żeby sprostać tym wymaganiom potrzebne są badania oraz tworzenie nowych materiałów opakowaniowych, systemów identyfikacji opakowań, a także metod racjonalnego wykorzystania opakowań zużytych. Opakowania spełniają też ważne funkcje marketingowe i są kluczowym elementem w kształtowaniu marki produktu.i

Nieodzownie z rynkiem opakowań związana jest jego funkcja logistyczna, ułatwiająca wytwarzanie i dystrybucję materiałów. Transport i logistyka to sektor rynku o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Rosnąca międzynarodowa wymiana handlowa oraz lokalizacja Polski na mapie Europy, stwarza znakomite perspektywy dla rozwoju tej branży w naszym kraju. Funkcje transportowe i logistyczne powierzane są coraz częściej wyspecjalizowanym firmom, co prowadzi do szybkiego wzrostu popytu na wszelkiego rodzaju usługi logistyczne i transportowe. Znajduje to odzwierciedlenie w strategii firm transportowo – logistycznych, które w obliczu otwierających się możliwości i rosnących oczekiwań klientów rozszerzają działalność na nowe segmenty rynku (geograficzne, produktowe) oraz stale rozwijają ofertę, aby dostarczać klientom dopasowane do indywidualnych potrzeb zintegrowane rozwiązania logistyczne.

Pomyślne prognozy rozwoju rynku przekładają się na zwiększone zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania opakowaniowe i logistyczne w Polsce. Obie te branże znalazły swe odzwierciedlenie w silnej reprezentacji podczas targów TAROPAK w Poznaniu.

Techniki pakowania i logistyka dla specjalistów
Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK to największe targi branży opakowaniowej i logistycznej w Europie Środkowo - Wschodniej. Przez cztery dni Poznań stanie się międzynarodową areną prezentacji innowacyjnych rozwiązań i technologii w zakresie pakowania i logistyki.

Ponad 600 firm z 28 krajów (m.in. z Austrii, Belgii, Danii, Holandii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii) zaprezentuje ofertę obejmującą surowce i półprodukty do produkcji

opakowań, gotowe opakowania, a także maszyny do ich produkcji oraz maszyny i urządzenia pakujące wraz z częściami zamiennymi, urządzenia transportu wewnętrznego, urządzenia związane z gospodarką magazynową oraz nowoczesne rozwiązania informatyczno-logistyczne. Obecne będą firmy oferujące usługi magazynowe, transportowe i spedycyjne, a także usługi poligraficzne.

Multidyscyplinarnej ekspozycji wystawców towarzyszy bogaty program wydarzeń skierowany do zwiedzających zawodowo związanych z branżą. Są wśród nich m.in.: przedstawiciele firm przemysłu spożywczego, chemicznego, kosmetycznego, farmaceutycznego, motoryzacyjnego, elektronicznego, poligraficznego, budownictwa, a także producenci sprzętu AGD, hurtownicy i reprezentanci sieci handlowych.

Premiery innowacyjnych rozwiązań
TAROPAK to cenione forum prezentacji najnowszych rozwiązań i technologii w zakresie pakowania i logistyki, które właśnie podczas targów w Poznaniu mają swoją premierę. Podczas tegorocznej edycji wystawcy zaprezentują ponad 200 nowości, a wśród nich m.in. wózki sterowane laserowo, zrobotyzowane owijarki, paletyzatory, urządzenia do produkcji pudeł z tektury falistej, systemy zarządzania magazynem, biodegradowalne opakowania, regały kanałowe o wysokiej wydajności, głowice etykietujące oraz wiele innych. Z pełną listą nowości targowych można zapoznać się m.in. w przewodniku dla zwiedzających oraz na stronie internetowej organizatora www.taropak.pl.

Merytoryczne kompendium wiedzy
Targi TAROPAK 2010 dostarczą także wielu okazji do zdobycia wiedzy na temat kondycji branży oraz wymiany doświadczeń podczas licznych konferencji i seminariów tematycznych, a także pokazów, konkursów i wystaw odbywających się na przestrzeniach specjalnych, organizowanych we współpracy z partnerami branżowymi. Niewątpliwie bogaty program wydarzeń towarzyszący ekspozycji wystawców stanowi, oprócz prezentacji nowości technologicznych, magnes przyciągający do Poznania szerokie grono profesjonalistów.

OPAKOWANIA – W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKÓW I ŚRODOWISKO

Aktualne zagadnienia przemysłu opakowaniowego w Polsce zostaną omówione podczas bloku seminariów przygotowanego przez Polską Izbę Opakowań oraz Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań. Do udziału w spotkaniach zostali zaproszeni m. in. projektanci oraz producenci opakowań i materiałów opakowaniowych, pracownicy organizacji odzysku, pracownicy placówek badawczych zajmujących się problematyką ochrony środowiska i gospodarki opakowaniowej, a także użytkownicy opakowań.

Opakowania wobec wymagań rynku
Celem seminarium Opakowania. Wymagania. Metody badań. Oceny zgodności jest zapoznanie słuchaczy z wymaganiami jakie powinny spełniać opakowania, aby mogły zostać wprowadzone na rynek. Podczas spotkania zostaną omówione obowiązujące normy dotyczące jakości zdrowotnej, ochrony środowiska, bezpieczeństwa użytkowników, a także wymogi wobec opakowań transportowych, w szczególności dla towarów niebezpiecznych. Na wykładach będzie też można zdobyć informacje na temat metod badań potwierdzających przydatność opakowań oraz procedur oceny zgodności i certyfikacji opakowań.

Ekologia opakowań
Z myślą o zwróceniu uwagi na ekologię w przemyśle opakowaniowym zostanie zorganizowane seminarium Opakowania a wymagania ochrony środowiska poświęcone sposobom zmniejszenia negatywnego oddziaływania opakowań na środowisko. Podczas wykładów zostaną zaprezentowane nowe kierunki produkcji opakowań sprzyjające ochronie przyrody. Krytycznej ocenie będą poddane opakowania biodegradowalne, w celu ustalenia słabych i mocnych stron ich produkcji. Tematem wykładów będą też opakowania kompostowalne w kontekście nowych rozwiązań w gospodarce odpadami opakowaniowymi. Na seminarium zaprezentują się także przedsiębiorstwa z platformy technologicznej opakowań kompostowalnych.

Salon Promocji Polskiej Izby Opakowań
Program TAROPAKU wzbogacą również prezentacje wystawców dotyczące m.in. najnowszych trendów na rynku opakowań wielkogabarytowych, opakowań z makulatury i innych surowców wtórnych, zastosowań i obróbki konstrukcyjnych tworzyw sztucznych, zasad badań przechowalniczych i obciążeniowych dla żywności oraz znaczenia trwałości żywności dla konsumenta i producenta. Poznański Instytut Logistyki i Magazynowania doradzi w jaki sposób podnieść efektywność i konkurencyjność firmy opakowaniowej, korzystając ze środków finansowania z Unii Europejskiej. Ponadto Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przedstawi proekologiczne materiały opakowaniowe do żywności.

Dzień Opakowań
Opakowania towarzyszą nam na co dzień - chronią użytkowane przez nas produkty, mają wpływ na podejmowanie decyzji o wyborze i zakupie towaru, decydują o konkurencyjności produkowanych przez nas towarów. By podkreślić ich znaczenie i zachęcić do refleksji nad rolą opakowań w życiu człowieka 15 września odbędzie się po raz czwarty na targach TAROPAK Dzień Opakowań. Inauguracji wydarzeń będzie towarzyszyła prezentacja poświęcona przemysłowi i rynkowi opakowań w Polsce oraz konferencja prasowa Polskiej Izby Opakowań.

Color Management
Polski Drukarz, wydawca miesięczników „Świat Druku” oraz „Pro-Kreacja” przygotował warsztaty Color Management w opakowaniach, poświęcone zarządzaniu barwą w odniesieniu do produkcji opakowań. Fachową wiedzą podzielą się specjaliści w zakresie Color Managementu z wiodących firm dostarczających rozwiązania z tej dziedziny: Alstor, Epson, Heidelberg Polska, Michael Huber Polska, X-Rite. Podczas wykładów będą prezentowane m.in. monitory dla zawodowców wykonujących wymagające projekty graficzne opakowań i oczekujących od monitora najwyższego poziomu dokładności odwzorowania kolorów, systemy do wykonywania odbitek próbnych, urządzenia do pomiaru barw oraz programy do kontroli jakości barwy.

Pakowanie z pomysłem – konkurs PakStar i Student PakStar
Podczas targów TAROPAK zostaną wręczone nagrody dla zwycięzców Ogólnopolskiego Konkursu Opakowań Pakstar 2010 oraz Krajowego Konkursu Projektów Opakowań Student Pakstar 2010. Wszystkie nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na specjalnie przygotowanej ekspozycji. Celem konkursu jest wspieranie działań zmierzających do udoskonalania opakowań, by lepiej zaspokajały potrzeby użytkowników, przy jednoczesnym uwzględnieniu obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska. Honorowy patronat nad konkursami objął Wiceminister Gospodarki Waldemar Pawlak. Organizatorami wydarzenia są Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, Polska Izba Opakowań, MTP, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie oraz serwis branżowy www.opakowania.pl. Laureaci nagród Pakstar i Student Pakstar będą mieli szansę wziąć udział w światowych konkursach opakowań WorldStar oraz WorldStar Student Award organizowanych przez Światową Organizację Opakowań (World Packaing Organization).

LOGISTYKA DLA SPECJALISTÓW

Targi TAROPAK oferują bogaty program spotkań i wydarzeń skierowanych do przedstawicieli branży logistycznej. W odpowiedzi na nowe wyzwania i wymogi współczesnej gospodarki, targi koncentrują się na prezentacji innowacyjnych rozwiązań w zakresie magazynowania i transportu wewnętrznego. Firmy branży logistycznej zajmują w tym roku blisko 30% powierzchni.

In4Log
In4Log Innovations for Logistics 2010 to projekt edukacyjny, którego zadaniem jest promocja nowoczesnych urządzeń magazynowych oraz technicznych rozwiązań z zakresu logistyki sprzętowej. Podczas trwającego cztery dni projektu, w modelowym centrum dystrybucji o powierzchni 600 mkw., prowadzone będą pokazy na żywo funkcjonowania magazynu i obsługujących procesy logistyczne urządzeń. Trzynastu partnerów technologicznych uczestniczących w projekcie, będzie miało za zadanie zintegrować urządzenia magazynowe, w działający system logistyczny.

Zaawansowana technologicznie instalacja, prezentująca nowoczesne systemy składowania, transport wewnętrzny i kompletację towarów, umożliwi realizację klasycznego procesu przepływu towarów w magazynie. W każdej strefie magazynowej zostaną przedstawione wariantowo różne urządzenia i technologie ich pracy, zintegrowane w innowacyjne systemy. Częściami składowymi modelowego magazynu będą m.in. system półautomatyczny do składowania z platformą samojezdną Pallet Mole, regały typu Manurack oraz wjezdne, system kompletacji głosowej Pick-by-Voice, kompletacja z udziałem kurtyny laserowej Pick-by-Point, blok urządzeń do automatycznego transportu kontenerów z ładunkami, alternatywne urządzenia do transportu wewnętrznego (wózki transportowe, grawitacyjne bieżnie), wózki widłowe oraz osprzęt roboczy do nich, system wymiany palet czy informatyczny system zarządzania klasy WMS. Wiele z nich będzie miało swoją premierę właśnie na targach w Poznaniu. Główny cel projektu to stworzenie atrakcyjnych warunków zaprezentowania innowacyjnych urządzeń logistycznych, w formie aktywnego pokazu. Projekt jest współorganizowany przez Medialog – wydawcę czasopism branżowych „Top Logistyk” oraz „Magazynowanie i Dystrybucja”.

Sztaplar Show
Sztaplar Show to pokazy oraz wystawa technologii magazynowania i rozwiązań informatycznych w nowoczesnym magazynie wysokiego składowania połączone z widowiskowym konkursem wózków widłowych oraz zawodów operatorów. Podczas jubileuszowej X edycji Sztaplar Show prezentowane będą możliwości techniczne wózków widłowych niemal wszystkich marek sprzedawanych w kraju. W zawodach będą rywalizowali operatorzy reprezentujący dostawców lub producentów wózków widłowych na specjalnie przygotowanym placu manewrowym z torem przeszkód o powierzchni ponad 1500 mkw., wyposażonym m.in. w: regały wysokiego składowania, bramy szybkobieżne, palety, pojemniki magazynowe, opakowania czy systemy oznakowania oraz narzędzia IT. Każdy z wózków wystawiony przez poszczególne firmy wraz z jego operatorem zawalczy o Puchar Sztaplar Show 2010 w trzech kategoriach udźwigu: do 1,5 tony, do 2 ton oraz powyżej 2 ton. Nad przebiegiem konkursu będą czuwać eksperci z dziedziny transportu i magazynowania. Po zawodach wózków widłowych przyjdzie czas na zmagania operatorów, którzy w nietypowych konkurencjach będą mieli okazję wykazać się swoimi umiejętnościami obsługi tych maszyn. Oprócz zawodów, Sztaplar Show to również Szkoła Jazdy Nowoczesnego Magazynu dla gości targowych, którzy będą mogli zasiąść za sterem wózka widłowego i przejść pod okiem instruktora jego szybki kurs obsługi, potwierdzony certyfikatem. Współorganizatorem wydarzenia jest FORUM Press – wydawca czasopism branżowych „Nowoczesny Magazyn”, „Logistyka a Jakość” oraz „Transport i Spedycja”.

Giełda Używanych Wózków Widłowych Jungheinrich
Po raz pierwszy na targach TAROPAK odbędzie się Giełda Używanych Wózków Widłowych zorganizowana przez firmę Jungheinrich. Będzie to doskonała okazja, aby obejrzeć, wybrać i nabyć używane wózki widłowe Jungheinrich – wyselekcjonowane i przygotowane zgodnie z 4-gwiazdkowym standardem firmy, dostępne wyłącznie w ofercie targowej. Dla każdego nabywcy przygotowano nagrody - ręczny wózek  paletowy  typ AM 22 lub voucher na przegląd techniczny wózka. Dodatkowo podczas Giełdy doradcy handlowi udzielą dokładnych informacji technicznych i merytorycznych dotyczących danych modeli urządzeń, zarówno tych wystawionych bezpośrednio na targach, jak i tych dostępnych w ofercie ogólnej firmy Jungheinrich.

Innowacje w logistyce
Nowoczesne strategie i produkty wdrażane w firmach logistycznych będą tematem przewodnim konferencji Innowacje w logistyce organizowanej przez Wydawnictwo „Eurologistics”. Tegoroczne spotkanie będzie przebiegało pod hasłem Cały świat to Twój dział badawczo – rozwojowy. Konferencja stworzy możliwość zapoznania się z nowymi technologiami wspomagającymi zarządzanie i archiwizację dokumentów w firmie. Przedsiębiorcy będę mieli szansę dowiedzieć się jak wykorzystać standardy opakowań transportowych w swojej firmie oraz poznać ekologiczne technologie dla flot. Innowacje w logistyce to także niepowtarzalna okazja do zapoznania się z możliwościami nowoczesnych platform internetowych, monitorującymi współpracę między przedsiębiorcami i dostawcami, wspierającymi zarządzania przetargami w transporcie oraz usprawniającymi przepływ informacji w łańcuchu dostaw. Udział w tym wydarzeniu stwarza niepowtarzalną okazję do zapoznania się z innowacjami świata logistyki oraz usprawnieniami produktów i usług.

Obszerny program wydarzeń dla branży logistycznej wzbogacą również prezentacje wystawców dotyczące m. in. znaczenia logistyki wewnętrznej w efektywnym zarządzaniu firmą.

Najcenniejsze trofea MTP - Złoty Medal MTP, Acanthus Aureus
Tradycyjnie podczas targów zostanie rozstrzygnięty konkurs o Złoty Medal MTP dla najlepszego produktu charakteryzującego się innowacyjnymi rozwiązaniami i wysoką jakością, a także konkurs Acanthus Aureus, nagradzający stoiska najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej firmy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
E-bilet wstępu, rejestracja zwiedzających
Międzynarodowe Targi Poznańskie serdecznie zapraszają osoby zawodowo związane z branżą do rejestracji on-line w ramach serwisu obsługi zwiedzających MTP www.mtp24.pl oraz na miejscu, bezpośrednio w punktach kasowych MTP. Wcześniejsza, internetowa rejestracja udziału w targach jest znacznym ułatwieniem dla zwiedzających, bowiem pozwala zaoszczędzić czas. Bilet wstępu na targi TAROPAK zakupiony po dokonaniu rejestracji dostępny jest po bardzo atrakcyjnej cenie. Bilet upoważnia do zwiedzania targów TAROPAK oraz odbywających się w tym samym terminie tragów POLAGRA-TECH, POLAGRA-FOOD oraz GASTRO TRENDY. Do dnia 10 września prowadzona jest również sprzedaż elektronicznych biletów wstępu.

Czynne wejścia na teren targów
Hol Wschodni - ul. Głogowska
Wejście Północne A - ul. Bukowska (WTC)
Wejście Północne B - ul. Bukowska (vis a vis hotelu Sheraton)
Wejście zachodnie - ul. Śniadeckich
Wejście Południowe B – ul. Głogowska (vis a vis Dworca Zachodniego)
Godziny otwarcia terenów targowych dla publiczności
13 - 15 września 9.00 - 17.00
16 września 9.00 - 16.00

Godziny otwarcia kas
13 - 15 września 8.30 - 16.30
16 września 8.30 - 15.30

Lokalizacja
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
Pawilon 1, 2, 3, 3A, 12

www.taropak.pl
Kontakt dla mediów:
Marzena Banasz, e-mail: marzena.banasz@mtp.pl, tel. 061 869 24 38
Źródło: ''