Już wkrótce 22-procentową stawką podatku VAT objęte zostaną również opakowania do mleka, na które dotychczas stosowana była stawka obniżona w wysokości 7 proc. W uzasadnieniu do projektu resort wyjaśnił, że "w związku z opodatkowaniem mleka stawką VAT w wysokości 3 proc., nie jest zasadne utrzymywanie stawki obniżonej", którą - jak tłumaczy dalej resort - "wprowadzono w celu obniżenia kosztów związanych z produkcją mleka".

Podwyżka opodatkowania (z obecnych 7 proc. do 22 proc.) czeka także usługi maglowania i prasowania, które - zdaniem MF - wykonywane są niejednokrotnie przez te same zakłady, które zajmują się praniem, chemicznym czyszczeniem i farbowaniem. A ponieważ te ostatnie - na mocy niedawnej nowelizacji ustawy o VAT - przestały być traktowane w sposób uprzywilejowany (wprowadzono na nie stawkę podstawową - przyp. "Rz"), resort doszedł do wniosku, że także i w tym przypadku nieuzasadnione jest utrzymywanie stawki obniżonej.
Resort nie zawahał się jednak zaproponować zwolnienia z podatku od towarów i usług w stosunku do osób zatrudnionych na kontraktach menedżerskich. Po niedawnych zmianach w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i w ustawie o VAT, osoby, które zawarły takie kontrakty, straciły prawo do 20-procentowych kosztów uzyskania przychodów, stając się jednocześnie podatnikami VAT. Resort nie chce jednak dopuścić do takiej sytuacji i dlatego przygotował przepis, który pozwoli tej grupie zawodowej korzystać ze zwolnienia w VAT.