W Indiach rosną ceny i popyt na tworzywa wykorzystywane do produkcji opakowań. W ciągu ostatnich trzech miesięcy ceny polimerów na indyjskim rynku wewnętrznym wzrosły o 10-20% co jest skutkiem wzrostu cen ropy naftowej będącej głównym surowcem do ich produkcji.

Ceny PS w Indiach podniosły się o 15-20%, PVC o 15%, LDPE o 7%, ABS o 5-7%. Poza tym, ceny HDPE, PP, liniowego LDPE wzrosły o 3-5%. 21 września br. światowa cena ropy naftowej wynosiła 29,5$ za baryłkę, a więc o ponad 5$ więcej niż w lipcu 2002. Przyczyną takiej sytuacji jest postanowienie OPEK o zmniejszeniu wydobycia ropy naftowej. Analitycy nie spodziewają się dalszego wzrostu ceny ropy nawtowej, a co za tym idzie - ceny polimerów również nie powinny dalej rosnąć.

Chociaż na rynku międzynarodowym obserwujemy nadprodukcję polimerów, na rynku wewnętrznym Indii popyt na nie, a także na wyroby z mas plastycznych utrzymuje 10-14% przyrost w skali roku. Specjaliści nie spodziewają się żadnego spadku cen polimerów, a raczej przewidują ich wzrost wraz z nowymi zastosowaniami PS, PVC oraz LDPE.
Prezydent Ogólnoindyjskiego Stowarzyszenia Producentów Tworzyw p.Mohan Dżajn stwierdza, że największy popyt daje się zauważyć w dziedzinie opakowań z tworzyw sztucznych oraz rur. Dotyczy to przede wszystkim wyrobów z PVC i liniowego PE. Poza tym w Indiach rośnie popyt na PS, co jest związane ze wzrostem produkcji sprzętu AGD i RTV. Przedstawiciel firmy PlastIndia , Arwind Mehta uważa, że PS stał się w całym kraju niezbędnym tworzywem, zwłaszcza do produkcji opakowań do żywności.
Źródło: ''