1 stycznia 2016 roku wszystkie organizacje rozliczające odpady na mocy najnowszej ustawy muszą podnieść kapitał zakładowy do wysokości 2,5 mln złotych. To także problem dla przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach.

Zmiany w odzysku opakowań

Każdy przedsiębiorca związany z rynkiem produktów w opakowaniach, który rozlicza się z ustawowych obowiązków za pośrednictwem organizacji odzysku może mieć kłopoty. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wskazał, że organizacje, które od 1 stycznia nie będą miały danego kapitału zakładowego przestaną być organizacjami odzysku. Oznacza to, że tym samym taka organizacja nie może złożyć odpowiednich sprawozdań w ustawowym terminie do 15 marca 2016 roku.

Jest to problem także dla samych przedsiębiorców. Nierozliczenie przez organizację oznaczać będzie, że tym samym oni również przed urzędem marszałkowskim nie zostaną rozliczeni.  Brak rozliczenia naraża ich na ryzyko wysokich kar. To ważna kwestia, gdyż ku takim rozwiązaniom skłania się również kilka innych urzędów marszałkowskich. Według Krajowej Izby Gospodarczej problem ten może dotyczyć nawet połowy z mniej więcej 40 działających organizacji odzysku, które z kolei rozliczają klika tysięcy przedsiębiorców.

Eksperci twierdzą, że wysoki próg kapitałowy wyeliminuje z rynku mniejsze organizacje odzysku lub zmienią one profil prowadzonej działalności. Przedsiębiorcy, ktorzy korzystali z usług takiej organizacji i płacli cały rok nie wiedzą co robić, by uniknąć kary. Eksperci zgodnie twierdzą, że nie powinni oni nic robić, a jedynie czekać na dalsze rozwiązania tej sytuacji. Zwłaszcza że Ministerstwo Środowiska ma odmienne zdanie i uważa, że taka organizacja nadal będzie mogła rozliczyć swoich klientów oraz do 15 marca 2016 r. złożyć sprawozdanie za 2015 r.