Gość: Medyk
2016-10-30 22:23
Rodzinne i małe firmy produkcyjne opakowaniowe a duże koncerny
Czy mamy możliwość przeciwstawienia się ekspansji i naciskowi dużych koncernów zagranicznych z branży opakowaniowej ?