Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z. o.o. („BOPS”) przedstawia w swojej ofercie handlowej najnowszy produkt - Moplen EP3134, rozwojowy kopolimer udarowy do wytwarzania opakowań sztywnych i wyrobów konsumenckich metodą formowania wtryskowego. Jest on wytwarzany przez LyondellBasell w Europie Zachodniej przy użyciu wysokowydajnego katalizatora metaloorganicznego, który nie zawiera ftalanów.

BOPS z nowym kopolimerem udarowym Moplen EP3134

Wygląd opakowania ma decydujący wpływ na powodzenie produktu znajdującego się wewnątrz. Jest to powód, dla którego przetwórcy poliolefin do produkcji opakowań wybierają takie gatunki, które w równym stopniu posiadają szeroką paletę właściwości spełniających wymagania użytkowe wyrobu końcowego, jak i zapewniających ich doskonały wygląd. Produktami odpowiadającymi tym wymaganiom są m.in. liczne gatunki polipropylenu, oferowane przez BOPS i dedykowane branży opakowań sztywnych, która wykorzystuje metodę formowania wtryskowego do produkcji opakowań przemysłowych, takich jak np. wiadra o zróżnicowanym kształcie i szerokim zakresie pojemności.

Wyroby takie mają szeroką gamę zastosowań i mogą być wykorzystywane m.in. do pakowania farb malarskich, czy też produktów budowlanych, ale mają znaczenie użytkowe także w segmencie żywnościowym. Atrakcyjność gatunków polipropylenu polega również na tym, że dają one możliwość wytwarzania opakowań cienkościennych w szybkim cyklu oraz pozwalają na łatwe etykietowanie lub nadruk, przy zachowaniu odporności mechanicznej na uderzenie i w teście zrzutowym.

Ze względów logistycznych i z powodu wymogów handlu detalicznego, bardzo istotne znaczenie ma sztywność formowanego opakowania, umożliwiająca także zachowanie jego kształtu po napełnieniu i ułożeniu kilku warstw na palecie. Takie możliwości daje właśnie wykorzystanie polipropylenu Moplen.

Odpowiedzią na rosnące wymagania rynku opakowań przemysłowych jest najnowszy kopolimer udarowy polipropylenu, który jest gatunkiem rozwojowym, dostępnym pod handlową nazwą Moplen EP3134.

Moplen EP3134 ze względu na obecność efektywnego środka nukleującego, charakteryzuje się zdecydowanie lepszą kombinacją sztywności i udarności w porównaniu do innego gatunku kopolimeru polipropylenu, który do tej pory był chętnie stosowany w segmencie cienkościennych pojemników do zastosowań przemysłowych. Moplen EP3134 zawiera także skuteczny pakiet antystatyczny. Gatunek ten również charakteryzuje się połączeniem wysokiej płynności z odpowiednio łatwym i kontrolowanym odformowaniem i zapewnia realizację procesu produkcji na wysokowydajnych wtryskarkach.

W odróżnieniu od typów o kontrolowanej reologii, nowy gatunek Moplen EP3134 jest wytwarzany bezpośrednio w procesie polimeryzacji w obecności bezftalanowego katalizatora Zieglera-Natty piątej generacji. Zatem, spełnia on wymagania w zakresie dopuszczenia do kontaktu z żywnością i charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami organoleptycznymi ze względu na wyższą czystość bazowego polimeru.

 

Moplen EP3134 może być stosowany do produkcji:

  • cienkościennych opakowań i pojemników do żywności oraz wyrobów nieżywnościowych, z nadrukiem lub zdobionych z wykorzystaniem technologii IML, dodatkowo o bardzo dobrych właściwościach estetycznych,
  • artykułów użytkowych gospodarstwa domowego,
  • skrzynek transportowych,
  • zabawek i sprzętu rekreacyjnego,
  • elementów sprzętu i urządzeń AGD.

 

Moplen EP3134 oferuje dobrą płynność w stanie stopionym, porównywalną do innych gatunków kopolimerów polipropylenu do wytwarzania opakowań sztywnych.

Nowy gatunek charakteryzuje się lepszym połączeniem sztywności i udarności w porównaniu do gatunku referencyjnego. Dodatkowo, w testach na obciążenie statyczne, Moplen EP3134 oferuje też lepsze parametry w przypadku cienkościennych pojemników do zastosowań przemysłowych.

 

Poniżej szczegółowe parametry:

Moplen EP3134


Moplen jest znakiem towarowym LyondellBasell.

 

Więcej o BOPS