Pakowanie próżniowe jest bardzo popularną metodą zabezpieczania produktów przed utratą wartości. Obecnie można nawet powiedzieć, że pakowanie w atmosferze modyfikowanej króluje nad innymi, nowymi i mniej znanymi technologiami.

Pakowanie próżniowe – na czym polega?

Pakowanie próżniowe – co to jest?
Pakowanie próżniowe wykorzystywane jest głównie do zabezpieczenia produktów żywnościowych, ale również w innych segmentach rynku. Modyfikacja atmosfery polaga na redukcji ilości tlenu i podwyższeniu zawartości ditlenku węgla w opakowaniu, by przedłużyć trwałość produktów. Pakowanie próżniowe ma sens jedynie w połączeniu z odpowiednim materiałem opakowaniowym. Opakowanie próżniowe musi posiadać funkcję wysokiej barierowości w stosunku do gazów. Pakowanie próżniowe polega na usunięciu powietrza z opakowania i jego szczelnemu zamknięciu. W ten sposób utrzymywane jest niskie ciśnienie w okrese przydatności do spożycia pakowanego produktu.

Opakowania próżniowe
Materiały stosowane do pakowania próżniowego składają się z reguły z podstawowych polimerów. Są nimi polichlorek winylu (PVC), polipropylen (PP), polietylen (PE), politereftalan glikolu etylenowego (PET), polichlorek winylidenu (PVDC) i alkohol winylowo - etylenowy (EVOH)

Opakowanie próżniowe powinno posiadać następujące właściwości:

  • odpowiednia barierowość dla gazów,
  • dobra przezroczystość i połysk,
  • możliwość szczelnego zamknięcia, by utrzymać próżnię,
  • odporność na przedziurawienia przez łodygi i ostre krawędzie.

Najbardziej popularne jest obecnie próżniowe pakowanie żywności. Ponadto w technologii tej pakuje się także inne produkty. W pakowaniu próżniowym bardzo istotny jest dobór mieszaniny gazów w zależności od pakowanego towaru. Produkty spożywcze same w sobie mają różne właściwości. Samo pakowanie prożniowe poszczególnych rodzajów mięsa wymaga konkretnych proporcji. Poniżej przedstawiamy tablekę obrazującą te różnice.

Skład mieszaniny gazów przy pakowaniu produktów mięsnych atmosferze modyfikownej
Rodzaj produktu Tlen Ditlenek węgla Azot
Mięso surowe 60 - 85 15 - 40 -
Mięso świeże (wieprzowe lub wołowe) 70 20 10
Świeże mięso i kiełbasa z surowego mięsa 80 20 -
Mięso świeże mielone 35 30 35
Mięso świeże siekane 70 30 -
Porcje kurczaka surowego 20 30 50

Źródło: Gospodarka Mięsna 09/2008

Pakowanie próżniowe artykułów spożywczych to nadal technologia posiadająca najwięcej zalet. Mimo zmian w przemyśle, pakowarki próżniowe mają opinię najbezpieczniejszych maszyn do pakowania żywności. 

Zobacz pakowarki próżniowe firmy Zenter