Bardzo popularne próżniowe pakowanie żywności powoli odchodzi w zapomnienie. Niedawno pojawiła się zupełnie nowa i dużo zdrowsza metoda pakowania produktów spożywczych. Zobacz technologię, która wypiera pakowanie próżniowe.

Pakowanie w atmosferze gazowej czy pakowanie próżniowe?

Konsumenci zwracają coraz większą uwagę nie tylko na świeżość i smak produktów spożywczych, ale przede wszystkim na ich estetykę i bezpieczeństwo pakowania, w tym przypadku szczelność opakowania. By zaspokoić oczekiwania najbardziej wymagających klientów, firmy wprowadzają nowoczesną metodą pakowania żywności w atmosferze gazowej.

Pakowanie żywności w atmosferze gazowej jest znacznie lepszą i zdrowszą metodą. Jest to co prawda droższa technologia w porównaniu do pakowania próżniowego, lecz zapewnie więcej korzyści dla klientów. Według najnowszych danych, okazuję się, że w przypadku tradycyjnego pakowania próżniowego do produktów dodawane jest dużo więcej chemii. W przypadku nowej technologii pakowania stosuje się mieszaninę gazów, które mamy w atmosferze. Do pakowania wykorzystywane jest azot, dwutlenek węgla oraz tlen. Proporcja mieszanki gazów zmienia się w zależności od produktu.