11 czerwca 2015 r. Basell Europe Holdings B.V. powołała nowego Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.. Zastąpi on dotychczasowego prezesa Thomasa Srnkę, który zarządza BOP od marca ubiegłego roku.

Sprawdź kto został nowym Prezesem Zarządu Basell Orlen Polyolefins

Stanowisko to obejmie Joseph Tanner z LyondellBasell. Nowy Prezes rozpocznie swoją kadencję z dniem 15 czerwca 2015 r. - BOP jest największym wytwórcą poliolefin w Polsce, ma silne fundamenty i bogate doświadczenie w zakresie rozwijania nowych produktów, a także zwiększania sprzedaży poprzez Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o.. Cieszę się na tą współpracę – powiedział Joseph Tanner. Nowy Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. związany jest z LyondellBasell od ponad 20 lat. Do czasu objęcia nowego stanowiska, pełni funkcję Dyrektora Dywizji Acetylów, Butanodiolu, Tlenku Etylenu/Glikolu Etylenowego w LyondellBasell. Joseph Tanner doświadczenie zdobywał m.in. w obszarze produkcji, badań, sprzedaży i finansów, które w znacznej mierze związane były z biznesem polimerowym, pełniąc wiele kierowniczych funkcji. Studiował także na Uniwersytecie Purdue w USA, gdzie zdobył tytuł inżyniera mechaniki. Pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Jego celem będzie głównie utrzymanie bezpieczeństwa oraz niezawodności instalacji produkcyjnych, a także strategiczny wzrost. Pozostali Członkowie Zarządu BOP to: Piotr Żehaluk – Dyrektor ds. Produkcji, Päivi Helena Huovinen – Dyrektor Marketingu, Sprzedaży i Łańcucha Dostaw oraz Tomasz Szymański – Dyrektor Finansowy. 

Sprawdź najnowsze rozwiązanie BOP do zastosowań wtryskowych