Basell Orlen Polyolefins zmieniło nazwę Moplen RP2802. Sprawdź jak teraz szukać tego gatunku polipropylenu.

Znany gatunek polipropylenu pod nową nazwą

Od 1 lipca br. gatunek rozwojowy Moplen RP2802 zmienił swoją nazwę. Nie ma to związku ze sposobem jego wytwarzania oraz właściwościami. Nowa nazwa handlowa dla tego gatunku to Moplen RP398V. 

Gatunek ten swoje zastosowaie ma w szczegółności w cienkościennych pojemnikach o dużej pojemności. Moplen RP398V cechuje wysoka płynność polimeru w stanie stopionym z doskonałą przezroczystością. Pojemniki wytworzone dzięki temu gatunkowi, stosowane są w gospodarstwach domowych, posiadają wysokie walory estetyczne oraz dobre osiągi mechaniczne. 

Moplen RP398V umożliwia uzyskanie dobrych warunków przetwórstwa oraz redukcję czasu w szybkim cyklu. Jest to spowodowane wysoką płynnością oraz zastosowaniem środka klaryfikującego nowej generacji. Takie cechy przyczyniają się do podwyższenia produktywności działań.

Źródło: Basell Orlen Polyolefins