CC Ventures

Dystrybucja i produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego, szczelinówko-bigówki, tulejarki, drukarki fleksograficzne, kaszerownice i inne urządzenia związane z branżą papierniczą.