Rejestr - BDO już dostępny!

Od 24 stycznia 2018 r. działa rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi on pierwszą funkcjonalność Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Za jego...

Komentarze: 0

Opłata recyklingowa to nie podatek

Rząd RP nie ma w planach wprowadzania nowego podatku. Opłata recyklingowa za lekką torbę foliową wynika z wymogów Unii Europejskiej i można jej uniknąć, używając toreb wielokrotnego użytku.

Komentarze: 0

Dbajmy o środowisko z torbami wielokrotnego użytku!

3 lipca obchodzony był Międzynarodowy Dzień bez Foliówek - toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. „W Polsce, według szacunków, każdy mieszkaniec zużywa rocznie około 250-300 toreb foliowych różnego rodzaju, podczas gdy średnia w Unii...

Komentarze: 0

Nowy projekt rozporządzenia o selektywnej zbiórce odpadów

Z dniem 1 lipca 2017 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Rozporządzenie wprowadza jednakowy model selektywnego...

Komentarze: 0