COBRO, Laboratorium Badań Materiałów i Opakowań Jednostkowych

Laboratorium prowadzi badania: - materiałów opakowaniowych giętkich i sztywnych takich jak papier, tektura, folie z tworzyw sztucznych i laminaty - opakowań jednostkowych wykonanych z wyżej wymienionych materiałów oraz tworzyw sztucznych; W ramach badań określane są następujące własności w/w materiałów i opakowań: wytrzymałość mechaniczną; wymiarowe; powierzchni; optyczne, a także - barierowe - laboratorium posiada unikalną w kraju aparaturę do prowadzenia badań przepuszczalności tlenu, dwutlenku węgla i pary wodnej przez materiały opakowaniowe firmy Mocom (USA) - sensoryczne - oznaczanie przekazywania zapachu i smaku przy bezpośrednim kontakcie przez materiały opakowaniowe i opakowania jednostkowe. - sanitarno-higieniczne - migracja globalna i specyficzna substancji niskocząsteczkowych; (pozostałości monomerów, substancji wyjściowych stosowanych w polimeryzacji i substancji dodawanych w przetwórstwie) z opakowań z tworzyw sztucznych do żywności zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (wyniki honorowane przez PZH przy wydawaniu atestów higienicznych) - oznaczanie emisji lotnych substancji organicznych z tworzyw sztucznych i innych materiałów, - oznaczanie zawartości substancji niskocząsteczkowych (monomerów) w tworzywach sztucznych. - oznaczanie śladowych zawartości pierwiastków m. in. w opakowaniach, żywności, wodzie, ściekach, za pomocą spektrometru masowego z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS-TOF) firmy LECO (USA) (poza zakresem akredytacji) Kontakt: Wojciech Kalinowski Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań