TB-Opakowania S.A

produkcja folii opakowaniowych PVC Poliolefinowych