Gość: Andrzej
2001-12-30 00:00
Opłaty
W związku z wprowadzaną ustawą opakowaniową z dniem 1.01.2002 nurtuje mnie zagadnienie exportu - moja firma w dużej ilości exportuje wyroby jak w takim razie mam sie ustosunkować do tej ustawy? Czy mam naliczać stawki opłat produktowych dla opakowań czy też nie - ze względu na to iż opakowania te nie wchodzą na rynek polski.
Gość: Arek
2002-01-02 00:00
Re: Opłaty
Opłata produktowa, o której mówi ustawa jest naliczana od opakowań wprowadzanych na rynek krajowy (produkcja, import).
W przypadku opakowań eksportowanych przedsiębiorca jest zobowiązany do składania właściwemu marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o masie wytworzonych, oraz wywiezionych za granicę opakowań, według rodzaju materiałów, z jakich zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku w terminie do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.