Po raz dwunasty z rzędu koncern Stora Enso znalazł się w dorocznych rankingach Dow Jones Sustainability Index (DJSI). W opublikowanej 8 września najnowszej ich edycji, obejmującej lata 2011-2012, skandynawski producent jest jedynym przedstawicielem europejskiej branży leśno-papierniczej.

Firma Stora Enso otrzymała w nich najwyższe oceny za zgodne z polityką zrównoważonego rozwoju wdrażanie procesów zarządzania zasobami leśnymi, obsługę dostarczanych na rynek wyrobów oraz zarządzanie środowiskowe.

Stale poprawiamy nasze działania w zakresie globalnej odpowiedzialności, zaś nasza nieprzerwana od jedenastu lat obecność na listach Dow Jones Sustainability Indexes oraz otrzymywane w ramach rankingów coraz wyższe oceny stanowią potwierdzenie słuszności obranej drogi – powiedział Jouko Karvinen, CEO koncernu Stora Enso.
Wciąż modyfikujemy nasze podejście do kwestii odpowiedzialności globalnej i wdrażamy nowe inicjatywy choćby w postaci standardów zmierzających do usprawnienia polityki zrównoważonego rozwoju prowadzonej w całym łańcuchu dostaw, jak też poprzez większe zaangażowanie w działalność lokalnych społeczności na rynkach, gdzie jesteśmy obecni. Miło nam, że praca jaką wykonujemy w tym zakresie, znajduje swoje odzwierciedlenie w rankingach DJSI. Jedyną drogą do tego, by stać się firmą jeszcze bardziej świadomą odpowiedzialności globalnej, jest proces jaki realizujemy w ramach projektu „Rethink” – ponownej analizy dotychczasowych sposobów działania oraz znajdowania nowych dróg i rozwiązań. Kluczem do tego jest uważne wsłuchiwanie się w głosy naszych udziałowców i uwzględnianie ich w codziennej działalności.

Rankingi Dow Jones Sustainability Indexes to pierwsze na świecie indeksy śledzące kondycję finansową czołowych przedsiębiorstw, realizujących politykę zrównoważonego rozwoju. Uwzględniane w nich firmy muszą wykazać się wysokimi standardami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi. Indeksy stanowią wiarygodną i obiektywną informację dla wielu inwestorów zainteresowanych nabyciem udziałów w spółkach prowadzących politykę zrównoważonego rozwoju.
Więcej informacji na temat indeksów DJSI można znaleźć na stronie internetowej http://www.sustainability-index.com.


Dodatkowe informacje na temat produktów Stora Enso:
Stora Enso Polska Sp. z o.o.
Ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa
E-mail: Ewa.Kubicka@storaenso.com
http://www.storaenso.com
Opracowanie merytoryczne informacji:PAI

Źródło: ''