Zaledwie kilka miesięcy dzieli nas od inauguracji 10. Konkursu Young Package - skierowanego do młodych projektantów opakowań. Czas nagli - pozostało niewiele dni na realizację i terminowe dostarczenie swoich projektów do biura Agencji Reklamowej Antipol w Brnie.

Konkurs Young Package - skierowany do młodych projektantów opakowań, który w tym roku obchodzić będzie swoje dziesięciolecie powoli osiąga dojrzałość.
Na przestrzeni lat uczniowie profilowanych szkół średnich, studenci uniwersytetów i uczelni artystycznych, jak również młodzi projektanci, którzy nie ukończyli 30 roku życia, choć nie należą już do najwcześniejszego pokolenia związanego z konkursem, ciągle mile zaskakują organizatorów swoimi pomysłami i artyzmem papierowych i kartonowych opakowań. Nieustannie doskonalą wizualne aspekty swoich projektów, z roku na rok opisy tych propozycji coraz bardziej przypominają szkice filozoficzne, a modele przestrzenne, dopracowane w najdrobniejszych szczegółach, stają się już normą.
Niejednokrotnie jury musiało sprostać wyjątkowo trudnemu zadaniu: dokonać wyboru najlepszych prac. Wielkorotnie wydawało się to bardzo trudne, bynajmniej nie dlatego, że wszystkie prace były kiepskiej jakości lecz dlatego, że ich liczba i poziom stale rośnie.

W ubiegłym roku jury oceniło 370 opakowań, zaprojektowanych przez 341 osób z 12 krajów.
Natomiast do pierwszego konkursu zgłoszono ogółem 75 prac uczniów i studentów 5 krajowych szkół średnich i 3 uniwersytetów. Dzięki pomocy organizacji Icograda (Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Projektowania Graficznego) zaczęły się pojawiać również opakowania z zagranicy, początkowo ich autorami byli reprezentanci sąsiednich Niemiec i Węgier. Dzisiaj, projekty nadsyłane z Korei, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Japonii, Francji, Rosji, Włoch czy Portugalii nie należą do rzadkości; zasięg konkursu przekroczył Europę Środkową i ocean, objął USA i Azję. Choć niezmiernie cieszy to zainteresowanie w odległych, egzotycznych krajach, centrum konkursu nadal pozostają Czechy, Słowacja i Polska. Polscy uczestnicy konkursu zawsze szczycili się nieprzeciętnymi pomysłami i nie raz dostrzeżeni zostali na forum międzynarodowym.

W tym roku ponownie zapraszamy Was do zmierzenia się z niekonwencjonalnymi rozwiązaniami - organizatorzy konkursu czekają na nowe, świeże, twórcze pomysły !

Zobacz laureatów konkursu Young Package:

Edycja 2004

Edycja 2003


Udział w konkursie mogą wziąć:

A. Młodzi projektanci, którzy nie ukończyli 30 lat.
B. Studenci szkół wyższych.
C. Uczniowie szkół średnich.

Uczestnictwo w konkursie

Pracę konkursową – model wraz z załącznikami (opisy, komentarze, itp.) – oraz wypełniony formularz rejestracyjny(zgłoszenie ucznia lub studenta powinno być potwierdzone pieczęcią przez jego szkołę lub uczelnię)należy przekazać do firmy Antipol Brno, przed upływem podanego terminu. Nadsyłając prawidłowo wypełniony i podpisany formularz, uczestnik konkursu akceptuje wszystkie punkty regulaminu, bezpłatną publikację i prezentowanie jego pracy na wystawie. Zgoda ta nie narusza w żaden sposób autorskich praw projektanta. Materiały do wykonania propozycji konkursowej udostępnia nieodpłatnie firma Model Obaly a.s.

Termin nadsyłania prac

Najpóźniej 31 marca 2005 r., o godz. 1600 praca musi dotrzeć do Agencji Reklamowej Antipol Brno. Opakowania nienagrodzone można będzie odebrać z agencji Antipol przez miesiąc po oficjalnym ogłoszeniu wyników konkursu, pod warunkiem, że zwrot zostanie wcześniej uzgodniony.

Kryteria oceny

Kreatywność, oryginalna koncepcja i forma, nowatorska struktura, funkcjonalność, ogólnie dobra jakość, która nie ogranicza się wyłącznie do strony graficznej, lecz także np. tekst i sposób przedstawienia; jury woli oceniać modele niż prezentacje komputerowe lub fotografie.

Członkowie jury

• Jan Činčera (Republika Czeska)
• Zbynek Houąka (Republika Czeska)
• Jiří Kočandrle (Republika Czeska)
• prof. Jan Rajlich (Republika Czeska)
• Zoltán Salamon (Republika Słowacka)
• Przemysław Gierałtowski (Rzeczpospolita Polska)
• Karel Kobosil (Centrum Wzornictwa Republiki Czeskiej)
• prof. Pavel ©karka (Republika Czeska)

Sekretarzem międzynarodowego jury jest Milan Kabát (Centrum Wzornictwa Republiki Czeskiej). Posiedzenie jury odbędzie się 13 i 14 kwietnia 2005 r.

Nagrody za najlepsze prace

1) Trzem najlepszym uczestnikom w poszczególnych kategoriach zostaną przyznane dyplomy;
• zwycięzca w grupie młodych projektantów (do 30 lat) otrzyma nagrodę pieniężną – 25.000 CZK,
• laureat w grupie studentów wyższych uczelni otrzyma 20.000 CZK, a jego (jej) uczelnia macierzysta – 5.000 CZK,
• zwycięzca w grupie uczniów szkół średnich otrzyma 15.000 CZK, a jego (jej) szkoła – 5.000 CZK.

Wszyscy zwycięzcy dostaną również prestiżowy upominek od firmy Bohemia Crystalex Trading.

2) Firma Model Obaly a.s. wybierze jednego nagrodzonego uczestnika i zatrudni go w swoim dziale konstrukcyjnym, zapewniając pełne utrzymanie. Praktykę tę zaplanowano na lipiec lub sierpień 2005 r.

3) Wybrani laureaci nagród otrzymają propozycję zatrudnienia w Studiu Činčera – pracowni projektowej, zajmującej się wzornictwem opakowań.

4) Trzej laureaci nagród w poszczególnych kategoriach mogą zostać uczestnikami projektu "Young Package in Practice", który umożliwi im współpracę ze znanymi firmami działającymi na czeskim rynku (szczegółowych informacji udziela Antipol).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieprzyznania niektórych nagród, jak również rozdzielenia, na wniosek jury, specjalnych nagród dodatkowych.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Międzynarodowych Branżowych Targów Opakowań, Papieru i Druku Embax-Print. Odbędą się one między 17 i 20 maja 2005 r. w brneńskim Centrum Wystawowym.

Prezentacja wyników

Informacje o przebiegu i pokłosiu konkursu zostaną opublikowane przez czasopisma tematyczne, wydawane w Republice Czeskiej i za granicą. Będą również dostępne na internetowej stronie Centrum Wzornictwa Republiki Czeskiej. Nagrodzone prace i inne wybrane projekty zostaną także pokazane na wystawie, w katalogu i na CD-ROM-ie.

Ważne adresy

• Antipol Brno, reklamni agentura
Maříkova 1, 621 00 Brno, Republika Czeska (Miriam ©ebková)
tel.: 00420 541 229 077, fax: 00420 541 229 076,
e-mail: antipol@telecom.cz

• Centrum Wzornictwa RC
Radnická 2, 602 00 Brno, Republika Czeska (Ivana Janíčková)
tel.: 00420 542 425 922, fax: 00420 542 210 432,
e-mail: janickova@designcentrum.cz

• Galeria Centrum Wzornictwa RC,
Jungmannova 30 – Mozarteum, 110 00 Praha 1, Republika Czeska (Zbynek Vokrouhlický),
tel.: 00420 222 323 553, fax: 00420 224 936 797

• Model Obaly a.s.
Těąínská 2675/102, 746 01 Opava, Republika Czeska (Vanda Myąáková) tel.: 00420 553 686 495, fax: 00420 553 686 640,
e-mail: market@model.cz

Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. 12, 814 99 Bratislava, Republika Słowacka (Margita Michlíková)
tel.: 00421 252 931 523, fax: 00421 252 931 838,
e-mail: sdc@sdc.sk

• Instytut Wzornictwa Przemysłowego
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa, Polska (Izabella Borowicz)

tel.: 0048 22 860 00 64, 860 01 75, fax: 0048 22 831 64 78,
e-mail: iwp@iwp.com.pl,
www.iwp.com.pl

• School of Design DoucUC,
Avenida Antonio Varas, 666, Providencia Santiago de Chile, Chile
tel.: +56-23540441, fax +56-23540478
e-mail: cddi@douc.cl,
www.duoc.cl/escuela/diseno.htm

• Design Wales UWIC, Western Avenue, CF5 2YB, Cardiff, U.K.
tel.: +44 02920417028, fax: +44 02920416970
e-mail: graulik@designwales.org.uk
Źródło: ''