10 listopada 2002 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością

(Dz.U. nr 128 z 2001 r poz. 1408)
Źródło: ''