Wybrano laureatów III edycji konkursu grantowego organizowanego przez Żywiec Zdrój w ramach kampanii ekologicznej pod hasłem „Po stronie natury”. Spośród blisko 300 zgłoszeń z całej Polski jury konkursu wyłoniło 15 najciekawszych inicjatyw promujących wiedzę o drzewach i ich ochronę oraz zachęcających do racjonalnego korzystania z wody.

15 zwycięzców konkursu grantowego firmy Żywiec Zdrój
Laureaci tegorocznej edycji konkursu grantowego otrzymają od 3 do 15 tys. złotych.
Zgłoszone do konkursu grantowego projekty cechowała duża różnorodność pomysłów
oraz innowacyjność i oryginalność podejścia do tematu ekologii. Najwyżej ocenione zostały inicjatywy, które w sposób szczególny odpowiadają na potrzeby lokalnych społeczności i zakładają czynny udział w ochronie środowiska naturalnego lub jego odnowie. Żywiec Zdrój przeznaczył na dofinansowanie projektów 125 tys. złotych.

Dzięki grantom przyznanym przez Żywiec Zdrój w ramach poprzednich edycji konkursu w całej Polsce zainicjowano dotychczas blisko 60 projektów. Wśród 15 tegorocznych laureatów znalazły się zespoły szkół, gimnazjum, szkoła podstawowa, przedszkola, fundacja, stowarzyszenie, a także biblioteka publiczna i areszt śledczy.

Środki przekazane laureatom w ramach tegorocznej edycji konkursu zostaną przeznaczone m. in. na stworzenie sieci monitoringu stanu czystości oraz zagrożeń jakości lokalnych wód, a także badania dotyczące zużycia wody i możliwości racjonalnego z niej korzystania. Powstaną również edukacyjne ścieżki dendrologiczne. Dzięki uzyskanym środkom zostaną zorganizowane warsztaty i szkolenia poświęcone tematowi ekologii oraz wycieczki ekologiczne do rezerwatów przyrody, oczyszczalni ścieków, a także spotkania z ekspertami dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. Część dotacji pokryje koszty zagospodarowania terenów zielonych wokół placówek, klasyfikacji i opisu lokalnych drzewostanów, sadzenia drzew i krzewów, budowy schronień dla zwierząt i owadów oraz zabezpieczenia i ochrony drzew rosnących na terenach miejskich.

W ramach projektów grantowych zorganizowane zostaną także rodzinne festyny oraz konkursy, m.in.
na projekt „ekorobota” z odpadów. Nagrodzone projekty zakładają nawiązanie współpracy
z lokalnymi jednostkami samorządowymi, uczelniami, ogrodami botanicznymi i zoologicznymi
oraz miejscowymi nadleśnictwami, jak również zaangażowanie lokalnych społeczności w działalność
na rzecz przyrody.

W ramach programu „Po stronie natury” realizowanego przez Żywiec Zdrój przy merytorycznym wsparciu Fundacji Nasza Ziemia i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach podejmowane są także inne działania o charakterze edukacyjnym. Jesienią odbędzie się ogólnopolska konferencja dydaktyczna dla nauczycieli. Opracowany zostanie również zbiór najciekawszych scenariuszy lekcji przygotowanych w ramach ubiegłorocznej edycji programu. Szczegóły dotyczące programu i konkursu grantowego można znaleźć na stronie www.postronienatury.pl w zakładce „Działajmy razem – Konkurs na grant”.


Kontakt prasowy:

Monika Piekarska
Specjalista ds. PR Żywiec Zdrój S.A.
tel. 519 064 147, e-mail: monika.piekarska@danone.com

Paulina Stankiewicz
Garden of Words
Biuro Prasowe programu ”Po stronie natury”
tel.(22) 829 85 72 wew. 20, e-mail: p.stankiewicz@gardenofwords.plO programie „Po stronie natury”
„Po stronie natury” to hasło, pod którym w tym roku odbywa się program społeczny zainicjowany w 2009 roku
przez Żywiec Zdrój i  wspierany merytorycznie przez Fundację Nasza Ziemia oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach. W ramach projektu realizowana jest coroczna akcja sadzenia miliona drzew w Beskidach oraz skierowany do placówek edukacyjnych w całej Polsce konkurs grantowy na projekty z zakresu ochrony i sadzenia drzew, a także poszanowania wody. W ubiegłych latach program funkcjonował pod nazwą „Moje Silne Drzewo".
Zadaniem programu „Po stronie natury” jest zwrócenie uwagi Polaków na problem ochrony środowiska naturalnego i potrzebę dbania o nie. Kampania skupia się w szczególności na upowszechnianiu wiedzy o korzystnym wpływie drzew na środowisko, w którym żyjemy, a tym samym – na nasze życie. Celem realizowanych działań jest zwrócenie uwagi na konieczność sadzenia i szacunku do drzew, które produkują potrzebny do życia tlen, pochłaniają odpowiedzialny za zmiany klimatyczne dwutlenek węgla, zmniejszają zanieczyszczenie powietrza, tłumią hałas, wspomagają retencję i mają znaczący wpływ na funkcjonowanie całego ekosystemu. Sadząc drzewa tworzymy nie tylko zielony krajobraz – pomagamy dbać o klimat Ziemi oraz przyczyniamy się do zachowania bioróżnorodności.
Źródło: ''