Komisja Europejska ukarała 16 europejskich producentów folii opakowaniowej na kwotę około 290 mln Euro!

Kara wynika z uczestniczenia przez firmy w szkodliwym procederze polegającym na sztucznym utrzymywaniu cen na folie opakowaniowe w Niemczech, Beneluksie, Francji i Hiszpanii.
Stworzony przez firmy "Kartel" pozwalał na porozumiewanie się, co do cen sprzedaży, przydziałów i przetargów. Za nielegalny proceder komisja uznała także wzajemne dzielenie zamówień, organizowanie licytacji niezgodnie z przepisami i wymianę poufnych informacji handlowych pomiędzy firmami.

Źródło: Plastics Information Europe
Źródło: ''