Międzynarodowy Salon Pakowania i Logistyki TAROPAK należy do najstarszych krajowych targów branżowych.

W roku 1973 w targach TAROPAK uczestniczyło 35 zagranicznych wystawców, reprezentujących 8 krajów: Austrię, Danię, Finlandię, Francję, Niemcy, Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy. Wielu z nich dysponowało ofertami innych, reprezentowanych na targach producentów. Krajowe osiągnięcia przedstawili: Centrala Handlu Zagranicznego POLIMEX-CEKOP oraz Centralny Ośrodek Opakowań (przemianowany jeszcze w tym samym roku na Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań – COBRO).

Przed kolejną edycją targów przeprowadzono szeroką kampanię informacyjną zarówno w kraju, jak również zagranicą. Specjalne wydawnictwa, w tym Polski Magazyn Targowy, kolportowano poprzez zagraniczne placówki dyplomatyczne, centrale handlowe i ośrodki kultury polskiej. Materiały informacyjne przesłano również członkom UFI (Union des Foires Internationales) – największego na świecie stowarzyszenia organizatorów targów. Rezultatem był wyraźny wzrost ilości wystawców. Nadal dominującą pozycję stanowiły targi konsumpcyjne TAKON (70,1% powierzchni wystawienniczej). Targi INTERMASZ zajęły 23,6% powierzchni, a TAROPAK tylko 6,3%.

Po raz pierwszy Targi Opakowań TAROPA odbyły się w Poznaniu jesienią 1973 roku, równolegle z Międzynarodowymi Targami Artykułów Konsumpcyjnych TAKON. Imprezą towarzyszącą była Ekspozycja Maszyn i Urządzeń Poligraficznych POLIGRAFIA. W tym samym roku targi zostają członkiem Konfederacji Organizatorów Targów Opakowań COPE (Confederation of Organisers of Packaging Exhibitions). Ta prestiżowa organizacja zrzesza aktualnie 32 największe na świecie targi opakowaniowe. Od początku targom TAROPAK towarzyszyły konferencje i sympozja, organizowane początkowo przez szereg lat wspólnie z Biurem Informacji Technicznej NOT. Siedziba poznańska NOT była też miejscem, gdzie odbywały się specjalistyczne spotkania. Pod koniec lat 70-tych konferencje organizowano już w Centrum Targowym. Wśród współorganizatorów konferencji znajdowali się:

- Krajowe Centrum Opakowań,
- Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań COBRO,
- Centralny Ośrodek Gospodarki Magazynowej (obecny Instytut Logistyki i Magazynowania).

W 1977 roku na targach TAROPAK było już 200 wystawców, a o uznaniu międzynarodowej rangi imprezy świadczył wybór Poznania na miejsce posiedzenia organizatorów wystaw opakowaniowych zrzeszonych w COPE.

Kolejne kryzysowe lata w krajowej gospodarce nie służą dalszemu rozwojowi targów TAROPAK. Organizatorzy poszukują jednak nowych propozycji. W 1983 roku do grona współorganizatorów targów dołącza Zrzeszenie Producentów Sprzętu Transportu Wewnętrznego, Przeładunkowego i Magazynowego PROMAG, a w roku 1987 Zrzeszenie Producentów i Użytkowników Materiałów Opakowaniowych PROPAK. W 1987 roku imprezami towarzyszącymi stają się: targi POLAGRA i Krajowa Wystawa Ogrodnicza. Ponowny, wyraźny wzrost zainteresowania wystawców targami TAROPAK datuje się dopiero od roku 1991. Targi odbywają się co 2 lata, a począwszy od 1994 roku corocznie. Najwięcej wystawców przypadało na lata 1998-1999. Od tego czasu, pomimo niewielkiego spadku ilości wystawców, utrzymuje się wielkość zakrytej powierzchni wystawienniczej netto na poziomie ca 18.000 m2. W latach 1991 i 1995 równolegle z TAROPAK-iem odbywają się targi turystyczne – Międzynarodowy Salon Turystyczny TOUR SALON, a w latach 1998-1999 Międzynarodowe Targi Reklamy. Wraz z otwarciem nowych pawilonów targowych dotychczasowe targi POLAGRA dzielą się w 2001 roku na: POLAGRA-FOOD i POLAGRA-FARM. Od tego samego roku imprezą towarzyszącą targom TAROPAK są Międzynarodowe Targi Przemysłu Spożywczego POLAGRA-FOOD.

Najwyższe wyróżnienia przyznawane wystawcom to Złote Medale Targów Taropak. Po raz pierwszy medale przyznano podczas 13-tej edycji targów w 1994 roku. Przyznano 9 medali dla najlepszych wyrobów, w tym 5 produktom krajowym.

Zestawienie informacji o dotychczasowych edycjach Targów TAROPAK w Poznaniu:

Edycje od I do XIII

Edycje od XIV do XXV

W roku bieżący targi TAROPAK organizowane będą po raz dwudziesty piąty. Powraca również dwuletni cykl targów. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród wystawców targów TAROPAK były następujące: 60% ankietowanych optowało za wprowadzeniem dwuletniego cyklu.

4 bloki tematyczne targów TAROPAK 2006:

- Opakowania – opakowania i pomocnicze środki opakowaniowe, materiały do wyrobu opakowań, projektowanie opakowań.
- Maszyny – maszyny i urządzenia pakujące, do wyrobu opakowań, projektowanie maszyn pakujących.
- Logistyka – sprzęt transportu wewnętrznego, urządzenia gospodarki magazynowej i logistyczne.
- Doradztwo techniczne.