Wchodząca w życie z początkiem bieżącego roku Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639)zobowiązuje przedsiębiorców do zgłoszenia swojej działalności w terminie 30 dni.

Przedsiębiorca, który wprowadza na rynek krajowy produkty w opakowaniach (producent lub importer), wymienione w załączniku do ustawy, jest zobowiązany bez wezwania zgłosić ten fakt marszałkowi województwa, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, lub w terminie 30 dni od rozpoczęcia takiej działalności.
Źródło: ''