60 proc. wzrost wydatków na reklamę online, 3,1 miliarda złotych wydanych na zakupy w Internecie – Najnowszy Raport IAB potwierdza, że rok 2005 to rok dynamicznego rozwoju rynku internetowego w Polsce.

IAB Polska opublikowało raport na temat stanu polskiego internetu w 2005 roku. Znalazły się w nim najważniejsze informacje na temat użytkowników internetu, sposobu korzystania z sieci, e-commerce oraz reklamy internetowej. W raporcie przedstawiono również prognozy dotyczące rozwoju rynku internetowego w Polsce.

Do najważniejszych zmian na rynku internetowym w 2005 roku należy zaliczyć bardzo wysoką dynamikę wzrostu wydatków na reklamę internetową. W 2005 roku firmy zwiększyły swoje wydatki na reklamę w sieci aż o 60 proc. Wpływ na zwiększanie się wydatków przedsiębiorstw w Internecie ma rosnąca od lat liczba konsumentów korzystających z Internetu. W 2005 roku w Polsce było już prawie 10 milionów internautów. Duża ilość osób korzystających z Internetu przekłada się także na wzrost wydatków na zakupy w sieci. W 2005 roku Polacy wydali na zakupy w Internecie 3,1 miliarda złotych. Wydatki w Internecie stanowiły już około 1 proc. całości obrotów detalicznych w Polsce.

W 2005 roku polskie firmy znacznie zwiększyły wydatki na reklamę internetową. Wydatki na reklamę w sieci wyniosły 140 mln zł wobec 87 mln zł w roku 2004. Tym samym internet stanowi już 3 proc. wszystkich nakładów na reklamę w mediach w Polsce. IAB szacuje, że w 2006 roku dynamika ta utrzyma się do wartości około 210 mln zł. Na koniec 2007 roku obroty polskich wydawców internetowych powinny zbliżyć się do pułapu 300 mln zł.

Główną zmianą na rynku reklamy internetowej w 2005 roku był wzrost znaczenia reklamodawców z branży FMCG (z 15 do 19 proc.). Tradycyjne największe nakłady na reklamę online utrzymała branża finansowa (spadek z 27 do 26 proc.), nieznacznie spadł udział branży telekomunikacyjnej (z 20 do 19 porc.). Udział branży transportowej (w tym motoryzacji) wzrósł w stosunku do roku 2004 o 6 proc. i wyniósł na koniec 2005 roku 18 proc. Według oceny IAB, do grona nowych firm, które znacząco zwiększą swoje wydatki na reklamę w sieci w 2006 roku będą należały przede wszystkim przedstawiciele sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz segmentu artykułów spożywczych i usług turystycznych.

E-commerce stanowi już 1 proc. całości obrotów detalicznych w Polsce

W 2005 roku nastąpił dynamiczny rozwój e-commerce. Obroty polskiego e-handlu wyniosły 3,1 mld zł, z czego obroty sklepów to około 1,3 mld zł, a platform akcyjnych - około 1,8 mld zł (głównie Allegro.pl). Po raz pierwszy w historii obroty handlu elektronicznego osiągnęły poziom 1 proc. całości obrotów detalicznych w Polsce. Liczba sklepów internetowych wzrosła do prawie 800.

Główną przyczyną wzrostu przychodów jest zwiększająca się ilość i atrakcyjność oferty sklepów internetowych. Istotną rolę odgrywa także wzrost odstępności kart płatniczych, spowodowany rozwojem usług bankowych w Polsce oraz zanikającymi obawami klientów o bezpieczeństwo transakcji. Co ciekawe, szybkie tempo rozwoju polskiego e-commerce pozwoliło Polsce wyprzedzić pod względem odsetka osób kupujących online takie kraje jak Włochy czy Hiszpania.

Dynamika wzrostu Internautów – inaczej na świecie, inaczej w Polsce

Z raportu IAB Polska wynika, że internet w dalszym ciągu jest najszybciej rozwijającym się medium na świecie. W 2005 roku dostęp do internetu miało 15,7% ludzkości, czyli ponad 1 miliard osób. Liderem internetu w skali globalnej jest Ameryka Północna (68,1%), jednak pomimo niskiego odsetka populacji korzystającej z internetu, najczęściej w sieci można spotkać internautów z Azji – stanowiących już grupę liczącą 364 mln osób. Trend ten widoczny jest szczególnie w przypadku takich państw jak Chiny i Indie.

W Polsce w okresie od grudnia 2004 do grudnia 2005 przybyło pół miliona nowych internautów. W miastach powyżej 500 000 mieszkańców dostęp do internetu posiada już prawie 40% mieszkańców. Z internetu korzysta trzy czwarte osób w wieku od 15-19 roku życia.

Użytkownicy online to prawie 10 mln Polaków!

Polscy internauci to osoby dobrze wykształcone o wysokim statusie społecznym i majątkowym. Wykształcenie wyższe posiada 16,5 proc. użytkowników. Ponadto dużą grupę stanowią osoby uczące się, w tym studenci i uczniowie szkół pomaturalnych (30,1 proc.). Praktycznie wyrównały się proporcje pomiędzy kobietami i mężczyznami. W połowie 1999 roku wśród internatów było 2 razy więcej mężczyzn niż kobiet (odpowiednio 65,4 i 34,6 proc.), a obecnie stosunek ten wynosi odpowiednio 50,4 i 49,6 proc.

Internet umocnił swoją pozycję w dużych aglomeracjach i na obszarach o dobrze rozwiniętej infrastrukturze telekomunikacyjnej. Województwa z największą liczbą internautów to mazowieckie (19,6 proc.), choć udział tego województwa w strukturze systematycznie spada. W dalszej kolejności są województwa: śląskie (14,5 proc.), małopolskie (9,4 proc.), dolnośląskie (8,6 proc.) i wielkopolskie (8,5 proc.). Z raportu IAB wynika, że coraz częstszym miejscem korzystania z internetu staje się dom. Jak pokazują badania prowadzone od 2000 roku przez TNS OBOP, w ciągu ostatnich pięciu lat odsetek osób korzystających z sieci w domu podwoił się i wyniósł na koniec 2005 roku 72 proc.

Źródło: media.netPR.pl
Źródło: ''