Agfa wspólnie z konsorcjum CIP4, które działa na rzecz standaryzacji branży drukarskiej i wydawniczej zorganizowała edukacyjny pokaz, dzięki któremu można było poznać zalety komunikacji w standardzie JDF (Job Definition Format).

Pokaz miał miejsce na targach Graph Expo na stoisku Agfy, które było jednym z kilku przystanków na trasie targowych pokazów poświęconym standardowi JDF (JDF Show Floor Tours), organizowanych przez międzynarodowe konsorcjum CIP4 (Cooperation for the Integration of Processes in Prepress, Press and Postpress). Podczas pokazów uczestnicy dowiedzieli jak stosując JDF można uprościć produkcję, zmniejszyć koszty i wygenerować dodatkowe przychody.

JDF jest standardem branżowym, opracowanym w celu uproszczenia wymiany informacji między różnymi aplikacjami i systemami w branży graficznej oraz w segmentach z nią związanych.
JDF wykorzystuje oraz rozwija znane i akceptowane standardy, takie jak opracowany przez CIP3 Print Production Format (PPF) i Portable Job Ticket Format (PJTF) firmy Adobe Systems. Umożliwia on także integrację aplikacji do zarządzania i aplikacji komercyjnych w ramach technicznego przepływu pracy. JDF obejmuje coraz więcej standardów opartych na języku XML, co gwarantuje maksymalną przenośność między różnymi platformami oraz gotowość do współdziałania z systemami wykorzystującymi Internet.

Jak zaznaczył Chris LaFontaine, dyrektor marketingu systemów Agfy dla przedsiębiorstw w Ameryce Północnej - "JDF należy do najbardziej skomplikowanych zagadnień, z jakimi drukarze mają do czynienia. Agfa często spotyka się z ich strony z prośbą o pomoc w zrozumieniu tego standardu, ...wiele procesów w drukarniach można znacznie ulepszyć, stosując produkty i usługi zgodne ze standardem JDF. Po uproszczeniu procesu i zwiększeniu jego wydajności, osiąganie zysku staje się łatwiejsze".

Agfa jest jednym z głównych inicjatorów opracowania standardu JDF, który stał się niezbędnym narzędziem do utrzymania maksymalnie wydajnego przepływu informacji do i z przedsiębiorstwa, a także wewnątrz systemów przedsiębiorstwa. W przedsiębiorstwie graficznym (Graphic Enterprise) rozszerzona komunikacja i komputerowo sterowany proces produkcyjny (Computer Integrated Manufacturing — CIM) pozwalają unikać "wąskich gardeł", które często powodują nieopłacalność realizacji potencjalnie zyskownego zlecenia.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: [url=http://www.cip4.org.]www.cip4.org. Źródło: ''