Ruszyła ekologiczna akcja edukacyjna skierowana do najmłodszych mieszkańców Krynicy Zdrój, Tylicza, Mochnaczki Niżnej i Berestu. Akcja jest jednym z elementów programu budowy i rozwoju krajowego systemu odzysku i recyklingu opakowań „W Trosce o Naturę”.

W połowie maja 2006 r. w placówkach oświatowych w Krynicy Zdrój, Tyliczu, Mochniczce Niżnej i Bereście wystartował projekt edukacji ekologicznej pod nazwą „…z natury segreguję!” połączony z konkursem selektywnej zbiórki opakowań. W premierowej akcji współorganizowanej przez Polski System Recyklingu Organizację Odzysku, Spółdzielnię Pracy „Muszynianka” i zakład Surpap biorą udział uczniowie pięciu szkół podstawowych i dzieci z trzech przedszkoli.

Akcja składa się z dwóch części – warsztatów edukacyjnych oraz konkursu „zbiórkowego” i trwa dwa tygodnie. Od 15 maja we wszystkich placówkach objętych programem dzieci będą uczestniczyć w zajęciach na temat selektywnej zbiórki odpadów i ekologii prowadzonych w ramach lekcji biologii i przyrody. Dla każdej grupy wiekowej przygotowany został oddzielny pakiet scenariuszy lekcji wraz z instrukcjami dla pedagogów. Skupiają się one na twórczej aktywności dzieci – w ramach zajęć edukacyjnych przewidziane są m.in. mini konkursy i zgadywanki. Warsztaty edukacji ekologicznej zostały opracowane przez Alicję Szarzyńską, metodyka z Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

- Celem akcji jest przekazanie najmłodszym mieszkańcom potrzeby segregacji opakowań. Chodzi nam o to, aby w bezpieczny i ciekawy sposób zwrócić im uwagę na tę ważną część idei ochrony środowiska. Z jednej strony dzieci będą ze sobą współzawodniczyły w zbiórce opakowań. Z drugiej przygotowaliśmy dla nich pakiet atrakcyjnych zajęć warsztatowych z zakresu edukacji ekologicznej – mówi Jakub Ochal, specjalista ds. marketingu PSR SA. Celem akcji jest też integracja lokalnej społeczności wokół tematu ekologii i selektywnej zbiórki. Dlatego też organizatorowi projektu zależało na tym, by do współpracy przyłączyły się lokalne firmy z terenu Krynicy Zdrój oraz gminny samorząd.Wraz z warsztatami rusza też druga część akcji - konkurs „zbiórkowy”. Przez dwa tygodnie dzieci pod opieką opiekunów będą zbierały zużyte opakowania i prawidłowo wrzucały je do oznakowanych pojemników ustawionych na terenie szkół i przedszkoli. Główną ideą konkursu jest hasło „Nie ilość, a jakość!”.

- Nie chodzi nam o jednorazowe „zamieszanie”, którego efektem ma być zebranie jak największej ilości opakowań. Dzieciaki muszą przede wszystkim trafnie umieścić opakowania w odpowiednich pojemnikach. Każda placówka zostanie oceniona przez przedstawiciela operatora komunalnego – podkreśla Jakub Ochal.

Finał akcji odbędzie się 3 czerwca w Krynicy Zdroju. Podczas rodzinnego pikniku zostaną ogłoszeni zwycięzcy konkursu, a każda placówka przygotuje z tej okazji specjalną prezentację dotyczącą recyklingu opakowań i selektywnej zbiórki.

Głównym organizatorem akcji „...z natury segreguję!” jest Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku. Sponsorem nagród dla szkół i przedszkoli biorących udział w akcji jest Zakład Pracy „Muszynianka”. – Z entuzjazmem przyjęliśmy propozycję przyłączenia się do akcji – mówi Ryszard Mosur, wiceprezes Spółdzielni Pracy „Muszynianka”. – Popieramy i staramy się wspierać wszelkie działania związane z edukacją ekologiczną społeczności lokalnych w naszym regionie. Obsługą komunalną programu zajmuje się zakład Surpap. Honorowy Patronat nad akcją objął Urząd Miasta Krynicy Zdrój. Organizatorzy planują kontynuację akcji także w innych regionach kraju. Jesienią ruszy ona w Garwolinie.

PSR SA
Jakub Ochal
Specjalista ds. marketingu
Tel.: +48 (22) 519 41 41
Faks.: +48 (22) 519 41 40
Kom. +48 600 401 255
E-mail: jakub.ochal@psr.pl

Agata Bilska
Specjalista ds.szkoleń
Tel.: +48 (22) 519 41 41
Faks.: +48 (22) 519 41 40
Kom. +48 600 401 256
E-mail: agata.bilska@psr.pl

Twenty Four Seven PR
Agata Wiśniewska
Account Executive
Tel.: +48 (22) 833 08 30 w.22
Faks: +48 (22) 833 83 76
Kom. +48 512 396 247
E-mail: agata.wisniewska@247pr.pl

Źródło: ''