Akcjonariusze notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Zakładów Chemicznych Police SA będą musieli niebawem podjąć uchwałę dotyczącą dalszego istnienia spółki.

Jest to konsekwencja wykazanej przez firmę straty, która przekracza sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego. W piątek zarząd Polic poinformował, że strata ta na dzień 31 lipca 2010 r. przekroczyła o 7 mln zł sumę kapitałów, wynoszącą 595,6 mln zł.

"Na 10 września zaplanowane jest posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym zostanie przedstawiony wniosek zarządu o kontynuację działalności wraz z uzasadnieniem bazującym na przyjętym programie restrukturyzacji. Po akceptacji tego stanowiska przez radę zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie" - napisano w komunikacie wydanym w piątek przez ZCh Police.
Obowiązek zwołania walnego zgromadzenia w celu podjęcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki w przypadku wykazaniu w bilansie straty przewyższającej sumy kapitałów nakłada art. 397 Kodeksu spółek handlowych.

Natomiast poprzedzające zwołanie walnego posiedzenie rady nadzorczej - w przypadku ZCh Police - wynika ze statutu spółki, który w jednym z paragrafów mówi o opiniowaniu przez radę wszelkich spraw przedkładanych przez zarząd do rozpatrzenia walnemu zgromadzeniu.

W piątkowym komunikacie zarządu ZCh Police podano również, że sytuacja spółki powoli się poprawia. Przychody w I półroczu 2010 r. wyniosły 992 mln zł i były o 5 proc. wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku 2009. Natomiast strata netto wyniosła 18 mln zł - w pierwszej połowie 2009 r. było to 213 mln zł.

Spółka od 2009 r. realizuje program naprawczy. Niedawno otrzymała od Agencji Rozwoju Przemysłu 150 mln zł pożyczki na ratowanie przedsiębiorstwa. Zarząd Polic ubiega się obecnie o przekształcenie tej pomocy w długoterminową pożyczkę na restrukturyzację. Czas spłaty takiej pożyczki jest dłuższy od spłaty pomocy i wynosi pięć lat.
Głównymi akcjonariuszami ZCh Police są: Skarb Państwa (59,43 proc.), Agencja Rozwoju Przemysłu (8,81 proc.), OFE PZU "Złota Jesień" (5,59 proc).

Od maja br. Ministerstwo Skarbu Państwa poszukuje dla Polic strategicznego inwestora. Na zaproszenie do negocjacji dotyczących sprzedaży-nabycia akcji należących do Skarbu Państwa odpowiedziały dwa nieujawnione dotąd z nazwy podmioty. 30 lipca br. MSP poinformowało, że oba zostały dopuszczone do przeprowadzenia w ZCh Police due diligence (pogłębiona analiza finansowa spółki). (PAP)

PAP
Źródło: ''