Heidelberg Polska otrzymał akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na wykonywanie usług w ramach programu PHARE w dziedzinie Innowacje i Technologie dla Rozwoju Przedsiębiorstw.

Akredytacja została przyznana w czterech dziedzinach, o jakie starała się firma: - ocena technologii stosowanych przez przedsiębiorcę
- przygotowanie do wdrożenia rozwiązań innowacyjnych i nowych technologii
- wdrożenie pozyskanych technologii
- wdrożenie własnych rozwiązań technologicznych przedsiębiorcy.

Od tej chwili dzięki akredytacji PARP, klienci korzystający z usług Heidelberg Polska mogą ubiegać się o dotacje pomocowe z Unii Europejskiej. Działania realizowane w ramach programu powinny zostać zakończone do dnia 31 maja 2004 r.

Klienci firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski mogą korzystać z dotacji w ramach przeznaczonego na ten cel budżetu funduszu dotacji, który wynosi 7 mln EUR z funduszu Phare oraz 2,33 mln EUR z budżetu państwa.
Minimalna kwota dotacji to 1.500,00 EUR, a maksymalna wysokość dotacji to 10.000,00 EUR, co oznacza, że dotacja przyznana na każdy projekt nie może być mniejsza niż 1.500,00 EUR, a suma wszystkich przyznanych dotacji nie może przekroczyć 10.000,00 EUR. Dotacja nie może przekroczyć 60% kwalifikowanych kosztów netto projektu.

Heidelberg Polska dołączył do firm znajdujących się na listach akredytowanych wykonawców we wszystkich czterech dziedzinach, które dostępne są na stronie internetowej PARP pod adresem: www.parp.gov.pl
Źródło: ''