Firma Alcoa ogłosiła, że pracujący dla niej naukowcy opracowali globalny model zrównoważonego rozwoju, dzięki któremu możliwe będzie wykorzystywanie odzyskiwanego metalu i zastosowanie aluminium na rynku transportowym.

Dzięki wykorzystaniu odzyskiwanego aluminium, po roku 2017 produkcja metalu będzie obojętna dla klimatu. Przemysł aluminiowy jest pierwszą branżą, która może wydać takie oświadczenie.
Osiągnięcie stanu obojętnego dla klimatu oznacza, że wpływ na globalne ocieplenie jaki ma produkcja aluminium zostanie w pełni zrównoważony przez ilość emisji dwutlenku węgla zaoszczędzoną w wyniku jego zastosowania w przemyśle transportowym.
Alcoa utrzymuje wiodącą pozycję jeżeli chodzi o realizację programów związanych ze zmianami klimatycznymi. Firmie udało się osiągnąć i utrzymać cel wyznaczony na rok 2010, którym była redukcja emisji gazów cieplarnianych o 25 procent w stosunku do poziomu z roku 1990.
Firma Alcoa to wiodący, światowy producent nieprzetapianego i przetworzonego aluminium
oraz tlenku glinu. Kieruje swoją ofertę do podmiotów przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego, opakowaniowego oraz transportowego, wprowadzając produkty na rynki zbytu i oferując m.in. rozwiązania projektowe, inżynieryjne i produkcyjne w formie zintegrowanych systemów konsumenckich.
Źródło: ''