Międzynarodowe targi zrównoważonych rozwiązań z sektora opakowań i intralogistyki, ALL4PACK są źródłem inspiracji i wspierają przedstawicieli branży w obliczu obecnych i przyszłych wyzwań. Z tej perspektywy targi wyróżniają się dekodowaniem zmian i regulacji rynkowych, a także prezentują najbardziej odpowiedzialne innowacje. Chcąc poznać nastroje panujące w branży organizatorzy targów ALL4PACK Emballage Paris przeprowadzili przed edycją 2022 ankietę* wśród profesjonalistów ( dostawców i użytkowników opakowań), aby poznać ich opinie na temat ewolucji materiałów opakowaniowych. Następna edycja targów odbędzie się od 21 do 24 listopada 2022 r. w Centrum Wystawowym Paris Nord Villepinte.

all4pack

WYZWANIE : OPAKOWANIA BARDZIEJ PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA

Trwa rewolucja opakowaniowa

-        Cała społeczność targów All4Pack zdaje sobie sprawę z potrzeby ekologicznej transformacji : 88% ankietowanych uważa, że kwestią priorytetową jest korzystanie z opakowań bardziej przyjaznych dla środowiska. 

-        Głównymi powodami tej zmiany są oczekiwania konsumentów (69%), korzyści wizerunkowe (56%) oraz zmiany legislacyjne (49%).

-        Z drugiej strony, przedstawione bariery to koszt stosowania przyjaznych dla środowiska materiałów opakowaniowych (63%), a ponadto dostępność (43%) i jakość materiałów (37%), przeszkody są częściej podnoszone przez użytkowników opakowań (43%) niż przez dostawców (27%).

RODZAJE UŻYWANYCH MATERIAŁÓW

Świetlana przyszłość materiałów bio

-        Papier/tektura (77%) i plastik (73%) pozostają głównymi materiałami używanymi do pakowania. Materiały bio są wciąż mało popularne (18%).

Na pytanie o rodzaj materiałów stosowanych w ciągu najbliższych dwóch lat społeczność targów All4Pack wydaje się mieć sprecyzowaną wizję (tylko 0,5% respondentów odpowiedziało „nie wiem”) :

-        Wykorzystywanie materiałów bio powinno być coraz bardziej powszechne: 37% respondentów deklaruje, że chce zacząć używać bio materiałów w ciągu najbliższych dwóch lat.

-        Papier i tektura również powinny być bardziej popularne: 46% ankietowanych decydentów twierdzi, że chce używać więcej tych materiałów.

-        Powinien nastąpić zauważalny spadek użycia plastiku: 32% zamierza ograniczyć korzystanie z tego materiału, jednak niewiele osób planuje z niego całkowicie zrezygnować (5%). Użycie metalu, szkła i drewna powinno pozostać na względnie stabilnym poziomie.

 

DOSTAWCY OPAKOWAŃ / BRANŻE UŻYTKOWNIKÓW

WSPÓLNA WIZJA CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI TARGÓW ALL4PACK

Wyzwania związane z bardziej ekologicznymi opakowaniami

-        Branże użytkowników są prawie jednomyślne w kwestii używania materiałów opakowaniowych bardziej przyjaznych dla środowiska: 88% uważa, że ​​to sprawa jest priorytetowa.

-        Ponad 50% dostawców opakowań uważa, że ​​używanie materiałów bardziej przyjaznych dla środowiska jest priorytetem. Francuscy dostawcy są w awangardzie w tym temacie (100% uważa tę kwestię za raczej lub całkowicie priorytetową).

 

Motywacje

-        Dla branż użytkowników oczekiwania konsumentów (68%) są głównym powodem stosowania bardziej przyjaznych dla środowiska materiałów opakowaniowych, szczególnie w przemyśle spożywczym (83%). Korzyści wizerunkowe (59%), zmiany legislacyjne (43%) i wola menedżerów (35%), zajmują kolejne pozycje, szczególnie w dużych firmach.

-        Po stronie dostawców - trzy czołowe pozycje są takie same, ale z różnymi wynikami: 71% wybrało oczekiwania konsumentów jako główny powód stosowania bardziej przyjaznych dla środowiska materiałów opakowaniowych.

-        Na drugim miejscu znajdują się zmiany w ustawodawstwie (57%), a następnie korzyści pod względem wizerunkowym (55%). Wielu Francuzów uważa, że ​​kwestia opakowań bardziej przyjaznych dla środowiska jest priorytetem (średnia 74% na pierwszych trzech pozycjach).

 

Przeszkody

-        Dla branż użytkowników główną przeszkodą w stosowaniu bardziej przyjaznych dla środowiska materiałów opakowaniowych jest oczywiście koszt (66%), szczególnie we Francji (71%). W mniejszym stopniu problemem dla wielu firm jest także dostępność (43%) i jakość materiałów (43%).

-        Dla dostawców, koszt surowców jest również główną przeszkodą w stosowaniu bardziej przyjaznych środowisku materiałów opakowaniowych (57%), następnie dostępność materiałów (41%), wysokość inwestycji niezbędnych do wykorzystania tych materiałów jest trzecią główną przeszkodą (29%), zwłaszcza dla firm zatrudniających 50 i więcej pracowników (40,5%).

 

Wykorzystywane materiały

-        Dla branż użytkowników opakowań biomateriały są nadal stosunkowo rzadko używane (14,8%). Papier/tektura (86%) i plastik (75,8%) pozostają normą. Szkło jest obecnie wykorzystywane głównie w przemyśle spożywczym (34,7%).

-        Po stronie dostawców, liczba producentów opakowań z biomateriałów jest nadal dość niska (22,9%) w porównaniu z dostawcami opakowań z tworzyw sztucznych (69,9%) i papieru/ tektury (62,7%).

 

Materiały przyszłości

-        W ciągu 2 lat wiele branż użytkowników opakowań zamierza ograniczyć zużycie plastiku (34%), ale materiał ten nie zniknie: 74% nadal zamierza z niego korzystać. Zastosowanie biomateriałów powinno silnie wzrosnąć (+39% zamierza zacząć z nich korzystać), wykorzystanie papieru/ tektury także powinno się zwiększyć (48% zamierza używać go w większej ilości). Z wyjątkiem plastiku, wszystkie materiały opakowaniowe zyskują na popularności w przemyśle spożywczym.

-        Znaczna liczba użytkowników opakowań planuje ograniczyć zużycie plastiku (28%), ale niewielu przestanie go używać (3,6%). Wykorzystanie biomateriałów powinno być bardziej powszechne (56,6%), a wykorzystanie papieru/tektury wzrośnie (66,3%). Zmiany w zależności od rynków docelowych powinny być podobne, nawet jeśli oferta biomateriałów powinna dalej rosnąć, na rynku spożywczym 64% zamierza wykorzystać ten materiał za dwa lata (wobec 24%, którzy obecnie go stosują).

 

 

Pełna ankieta dostępna jest na stronie www.all4pack.fr/