Spółki z grupy AR Packaging nabędą w ramach wezwania ponad 37% akcji BSC Drukarnia Opakowań. Z udziałem 98,17% w akcjonariacie polskiego producenta opakowań z tektury, AR Packaging zamierza w pełni zintegrować działalność firmy i tym samym wzmocnić swoją strategiczną pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej.

AR Packaging w pełni zintegruje BSC Drukarnia Opakowań po sukcesie wezwania na akcje polskiej firmy

Po nabyciu rlc packaging i pośrednio większościowego pakietu akcji BSC Drukarnia Opakowań, oraz odkupieniu akcji należących wcześniej do menedżerów polskiej spółki, AR Packaging ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe akcje. Proces ten jest właśnie finalizowany, a transakcja zostanie rozliczona 3 kwietnia 2020 r. Przekroczenie progu 95% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu BSC Drukarnia Opakowań umożliwi AR Packaging przeprowadzenie przymusowego wykupu pozostałych akcji spółki.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, docelowo zamierzamy zwiększyć nasz udział w BSC Drukarnia Opakowań do 100%, wycofać akcje spółki z obrotu giełdowego i w pełni zintegrować jej działalność z naszą grupą. Cieszę się, że ten scenariusz właśnie się realizuje, umożliwiając nam osiągnięcie synergii operacyjnych i zwiększając możliwości działania spółki na coraz bardziej konkurencyjnym rynku – powiedział Harald Schulz, prezes AR Packaging. – Ten krok wpisuje się w nasze plany strategiczne. Dzięki niemu będziemy jeszcze silniejszym partnerem dla naszych kluczowych klientów i na rynku Europy Środkowo-Wschodniej.

Zapisy na sprzedaż akcji BSC Drukarnia Opakowań w wezwaniu przyjmowane były od 12 lutego do 26 marca br. Inwestor strategiczny oferował 40,50 zł za każdą akcję polskiej firmy. Na wezwanie odpowiedziała zdecydowana większość akcjonariuszy mniejszościowych.