Porozumienie zostało zawarte między Grupą Ardagh a Ball Corporation i Rexam. Dotyczy ono zakupu określonych aktywów do produkcji metalowych puszek do napojów oraz nieruchomości w Europie, Brazylii oraz Stanach Zjednoczonych.

Ardagh Group zawarła korzystne porozumienie

Kwota aktywów i nieruchomości wyliczona została na 3,42 mld dolarów, wliczając w to przejęte zobowiązania o wartości 210 mln dolarów. Urzędy antymonopolowe zajmą się teraz sprawdzaniem legalności transakcji. Ball Corporation zgodnie z ustalonymi przez władzę warunkami, musiała sprzedać część fabryk, by zakupić firmę Rexam.

Ardagh zgodnie z porozumieniem ma przejąć dziesięć fabryk produkujących metalowe puszki na napoje oraz dwa zakłady wieczek w Europie, 7 wytwórni produkcji puszek, a także dwie produkujące wieczka w USA, dwie fabryki puszek z Brazylii i centra innowacji oraz wsparcia w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i USA. Wszystkie wymienione zakłady odnotowały w ubiegłym roku łączną sprzedaż na poziomie 3 mld dolarów, a wskaźnik EBITDA w wysokości ok. 400 mln dolarów.

Biznes produkcji puszek do napojów przejęty przez Ardagh jest trzecim co do wielkości w świecie, drugim w Europie i trzecim w Stanach Zjednoczonych i Brazylii. Firma pewną część transakcji pokryje zgromadzoną gotówką, na pozostałą kwota zrealizowana zostanie dzieki zaciągniętego długu. Proces sprzedaży ma się zakończyć już w czerwcu br., równocześnie Ball Corporation sfinalizuje przejęcie firmy Rexam.