2010 okazał się dobrym rokiem dla polskiego oddziału Ball Packaging Europe: firma odnotowała znaczne sukcesy związane z osiągnięciem ambitnie założonych celów zrównoważonego rozwoju. W latach 2009-2010 Ball zainwestował w polskiej fabryce ponad 400 tysięcy euro w ochronę środowiska.

Ball Packaging Europe publikuje nowy raport z działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
Od roku 2005 producent puszek do napojów zmniejszył zużycie energii o 22%; w 2010 roku 55% wszystkich odpadów produkcyjnych zostało poddane recyklingowi lub ponownie użyte, a puszki produkowane w Radomsku są do 20% lżejsze niż te z roku 1992. Ponadto fabryka firmy Ball w Radomsku jest jedną z piętnastu polskich firm wyróżnionych statuetką specjalną „Przedsiębiorstwo Fair Play” za rok 2010. Te osiągnięcia są wynikiem konsekwentnie realizowanej strategii i filozofii zrównoważonego rozwoju.
- Koncepcja Zrównoważonego Rozwoju w firmie Ball obejmuje trzy obszary: ochronę środowiska, odpowiedzialność społeczną i efektywność ekonomiczną - wyjaśnia Dariusz Gnoiński, dyrektor zakładu Ball Packaging Europe w Radomsku. – Innymi słowy dążymy do tego, by firma funkcjonowała w sposób ekonomiczny, czyli przynosiła zyski, przy jednoczesnym poszanowaniu potrzeb środowiska naturalnego oraz działaniu jako odpowiedzialny partner naszej społeczności lokalnej.
Zrównoważony rozwój opisany w raporcie opiera się na 5 filarach priorytetowych: opakowania, energia, woda i odpady, bezpieczeństwo oraz zarządzanie talentami. Raport spółki Ball na temat zrównoważonego rozwoju za 2010 r. oraz dodatkowe informacje zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI) są dostępne pod adresem: www.ball.com/sustainability.

Opakowania
Zakład w Radomsku produkuje 1,5 miliarda aluminiowych puszek rocznie. W 2010 roku specjaliści z polskiego oddziału Ball we współpracy z Centrum Badań i Rozwoju z Bonn obniżyli wagę produkowanych puszek o pojemności 50cl o następne 0,5%. Dzięki tej pozornie niewielkiej zmianie wagi powstają znaczne oszczędności surowca, a do produkcji i transportu zużywa się mniej energii. W przypadku rocznej produkcji rzędu 1,5 miliarda puszek do napojów, co roku oszczędza się około 750 ton aluminium. Celem długofalowym jest produkcja możliwie najlżejszych puszek. W najbliższych latach firma Ball planuje zakończyć projekt wieczka CDL, które jest o 10% lżejsze niż jego poprzednik. W wyniku projektu firma zaoszczędzi 10 646 ton aluminium rocznie (w Ameryce Północnej i Europie).
Spółka pragnie także zaangażować się w promocję wspólnych programów recyklingowych na świecie.
Każda puszka do napojów może podlegać recyklingowi nieskończenie wiele razy. Recykling puszek przynosi nawet 95% oszczędności energii potrzebnej do wyprodukowania nowego surowca. Ze względu na te niebywałe korzyści, zaangażowanie w promowanie recyklingu stało się integralną częścią strategii firmy Ball na kolejne dziesięciolecia. W 1995 roku Ball Packaging Europe dołączył jako udziałowiec do Fundacji na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach – Recal. Aby zwiększyć popularność recyklingu, Fundacja nawiązała w roku 2010 w Polsce wyjątkową współpracę z organizacją TAFISA (Stowarzyszenie Międzynarodowego Sportu dla Każdego).
Wspólnie podejmują szereg działań promujących recykling w Polsce, wykorzystując do tego imprezy sportowe.

Energia
Na przestrzeni ostatnich kilku lat spółka Ball Packaging Europe zintensyfikowała wysiłki na rzecz ochrony środowiska w zakładzie produkcyjnym w Radomsku. Zakład zredukował zużycie energii elektrycznej o 22% w latach 2005-2010, natomiast zużycie gazu ziemnego zostało obniżone o 31%. Rezultatem tego była redukcja emisji dwutlenku węgla związana z procesami produkcyjnymi o blisko 20% od roku 2005. Nowy ekonomiczny system oświetlenia zużywa o połowę mniej energii elektrycznej, co daje rocznie 300 000 kWh oszczędności. W 2010 roku została zmodernizowana także izolacja kotłowni oraz wprowadzono ekonomiczne palniki do suszenia puszek.
W ramach działań długoterminowych Ball zamierza znacznie obniżyć zużycie energii w swoich zakładach. Na lata 2010-2011 zaplanowano globalną redukcję zużycia energii o 7,3%.

Woda i odpady
W celu zminimalizowania zużycia wody proces mycia puszek jest tak zorganizowany, że woda z kolejnych stacji myjących zawracana jest do poprzednich. Firma przeprowadziła również badania gruntu, które wykazały obecność wód podziemnych w obrębie zakładu w Radomsku. Aktualnie trwają badania czy jest możliwe wykorzystanie jej w celach produkcyjnych.
Zakład przykłada wielką wagę do edukacji w zakresie gospodarki odpadami. W 2010 roku 55% wygenerowanych odpadów zostało przekazane do recyklingu, a 41% zostało wykorzystane do odzyskania energii.
Długoterminowym celem jest redukcja zużycia wody i wyeliminowanie przekazywania odpadów na wysypiska. Na rok 2010-2011 Ball zaplanował globalną redukcję zużycia wody o 4,8%.

Bezpieczeństwo
Zakład w Radomsku otrzymał certyfikat zgodności z normą dotyczącą zdrowia i bezpieczeństwa w przemyśle – OHSAS 18001. Poza systematycznie przeprowadzaną oceną ryzyka, wprowadzono m.in. program Behaviour Based Safety, w ramach którego pracownicy obserwują zachowania wszystkich osób w hali produkcyjnej, żeby później ocenić te niebezpieczne i te pozytywne, oraz wyciągnąć wnioski na przyszłość.
Celem długoterminowym w zakresie bezpieczeństwa pracy jest zero wypadków. Na najbliższe lata Ball planuje zakończenie wdrażania sformalizowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem.

Zarządzanie talentami
Ball jako odpowiedzialny pracodawca bardzo poważnie traktuje satysfakcję swoich pracowników i zapewnia im możliwość ciągłego doskonalenia. Dzięki systemowi zarządzania talentami identyfikuje się naturalne talenty pracowników oraz wzmacnia określone kwalifikacje np. poprzez finansowanie studiów MBA. Dodatkowo polityka rekrutacyjna firmy zakłada 75% wewnętrznej rekrutacji - na każde 4 wakaty firma rekrutuje 3 pracowników poprzez wewnętrzne promocje.
Zakład produkcyjny firmy Ball w Radomsku jest jednym z piętnastu polskich firm, które otrzymały statuetkę specjalną „Przedsiębiorstwo Fair Play” za rok 2010. Statuetka ta została przyznana firmie za „zapewnienie wyjątkowo atrakcyjnych warunków zatrudniania, a także niestandardowe formy motywowania pracowników oraz za wyróżniające zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej” Zakład otrzymał również Srebrny Laur przyznawany firmom biorącym udział w programie przez siedem kolejnych lat i każdorazowo uzyskującym tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”.


Folder „Zrównoważony Rozwój w Ball 2011” jest dostępny po polsku pod adresem www.ball-europe.com (część „Sustainability”)

Kompletny raport na temat światowych działań firmy Ball z dziedziny zrównoważonego rozwoju znajduje się po adresem: www.ball.com/sustainability


Źródło: ''