Jednym z najważniejszych testów, którym poddawane są pudełka, jest test BCT (box compression test). Jest to metoda badania odporności na ściskanie gotowego, uformowanego pudła

Metoda ta pozwala określić:
- maksymalny nacisk jaki jest w stanie wytrzymać gotowe pudło;
- ilość warstw, w jakich pudła z zawartością mogą być składowane.

Badane pudło umieszcza się pomiędzy dwiema płytami ściskającymi. W przypadku testu ściskania zwiększa się nacisk płyt, aż do momentu wystąpienia odkształceń powodujących utratę wytrzymałości. W przypadku testu składowania aplikuje się określony nacisk na określony czas lub do momentu wystąpienia odkształceń.

Test BCT jest bardzo dobrą metodą optymalizacji kosztów opakowania. Okazuje się, że z tych samych rodzajów papieru można uzyskać pudła o różnych wartościach wytrzymałościowych. Decydujące znaczenie ma technologia produkcji tektury. Optymalne opakowanie to takie, które wymaganą wytrzymałość (BCT) uzyskuje przy jak najniższych kosztach.

Prasa do badania BCT jest bezpośrednio połączona z komputerem , dzięki czemu można zaobserwować graficznie przedstawiony przebieg badania , a także podstawowe wartości statystyczne .

Wytrzymałość BCT opakowania jest parametrem , który ściśle powiązany jest wytrzymałością na ściskanie kolumnowe tektury ECT . Im wyższy parametr ECT tektury tym BCT opakowania jest również wyższe oczywiście przy zachowaniu tych samych wymiarów pudła . Parametr ECT tektury z kolei nie jest uzależniony tylko od gramatury zastosowanego papieru , lecz także w znaczny sposób od jego klasy . Dlatego błędnym twierdzeniem jest , że wzrost wytrzymałości opakowania można osiągnąć tylko poprzez wzrost gramatury .

Komentarze

  • Wzór na BCT

    Jest taki wzór, mam go zapisanego, ale nie pamiętam gdzie. Sprawdza się dla pudeł klapowych, znając wymiary i ECT tektury, ułożenie na palecie i wagę opakowań wskazuje na wymagane BCT. Wzór jest tylko wskazówką, aby się sprawdził trzeba wielu testów porównawczych.

  • Mała wnikliwość

    Zbyt powierzchowny opis, za mała wnikliwość.

  • Jak obliczyc BCT dla pudel z tektury litej

    jaki jest wzor (jesli takowy isteniej) na obliczenie BCT dla pudel z tektury litej???