Zakaz wprowadzania do obrotu kosmetyków testowanych na zwierzętach, obostrzone rygory przy badaniu bezpieczeństwa kosmetyku i szersze definicję producenta zawarte na opakowaniach – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o kosmetykach, którego pierwsze czytanie odbyło się 13 lipca w sejmowej Komisji Zdrowia.

Projekt nowelizacji zakazuje stosowania w kosmetykach substancji uznanych za rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, zakwalifikowane do kategorii 1, 2 i 3 na podstawie przepisów o substancjach i preparatach chemicznych. Substancje z kategorii 3 mogłyby być stosowane tylko wówczas, gdy pozytywną opinię wyda Naukowy Komitet ds. produktów kosmetycznych i produktów nieżywnościowych przeznaczonych dla konsumentów.

Jak informuje Gazeta Prawna - planowany jest także zakaz wprowadzania do obrotu kosmetyków testowanych na zwierzętach oraz zawierających składniki i kombinacje testowane na zwierzętach. Na zwierzętach nie będzie również można przeprowadzać testów kosmetyków i ich składników – od momentu zastąpienia takich testów przez tzw. metody alternatywne, przyjęte w Unii Europejskiej. Informację, że kosmetyk nie był on testowany na zwierzętach producent mógłby umieścić tylko wówczas, gdy zarówno on sam, jak i dostawcy surowców nie wykonywali ani nie zlecali testów produktu gotowego, prototypu i żadnego z jego składników na zwierzętach.

Warunkiem jest również, aby kosmetyk nie zawierał składników testowanych na zwierzętach przez innych producentów. Do dokumentacji kosmetyku będą musiały zostać dołączone informacje na temat wszelkich testów na zwierzętach, które były przeprowadzane w trakcie opracowywania kosmetyku lub oceny jego wpływu na bezpieczeństwo ludzi - pisze dalej Gazeta Prawna.

Zgodnie z propozycją zmian – termin trwałości kosmetyku może zostać oznaczony nie tylko za pomocą miesiąca i roku, ale również dnia. O czasowym zakazie obrotu kosmetykiem, a także określeniu warunków obrotu – gdy kosmetyk zagraża zdrowiu ludzi, konieczne będzie poinformowanie państw członkowskich UE i KE.


Źródło: ''